DOKTORASINI YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİNİN YAPILMASI İÇİN YÖK’E TALEPTE BULUNDUK

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na ekli Ek Gösterge Cetvelinde, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarında bulunan personelin ek göstergeleri ve kadro derece aralıkları düzenlenmiştir. 7100 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları da “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda ise, 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde sadece kadro unvanlarının isimleri değiştirilmiş, kadro derece aralıkları ve ek göstergeler ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

7100 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte ise, doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri derse girerek ders ücreti ve sınavı ücreti alabildikleri için öğretim görevlileri ile eşdeğer sayılmıştır. Öğretim görevlileri 1 inci dereceye kadar inebilirken, araştırma görevlileri 4 üncü derecede bekletilmektedir. Araştırma görevlilerinin en azından 1 inci dereceye kadar inebilmelerine imkan verilmesinde yasal olarak hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Doktorasını yapan Araştırma Görevlilerinin dolu kadro derece değişiklik tekliflerinin yapılması için çalışma başlatılması  hususunda talepte bulunduk.