SENDİKA DEĞİŞİKLİK FORMUNU ZAMANINDA İŞLEME KOYMAYAN YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI

Türk Eğitim Sen olarak katıldığımız davada, yaptığımız istinaf başvurusu sonucunda, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin 2018/2171 E. sayılı ve 10.03.2020 tarihli kararında, öğretmenin sendika değişikliği talebi üzerine, sendika değişikliği formunun okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından zamanında düzenlenerek sisteme girilmemesi fiiline ilişkin olarak, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/337 E.,    2018/119 K. sayılı ve 02.04.2018 tarihli kararıyla sanıklar hakkında verilen beraat  hükümlerine yönelik istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi hükmünün kaldırılmasına ve sanıkların bilişim sistemine veri yerleştirme suçunu azmettirme suçundan, hapis cezası ile cezalandırılmalarına, CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız