İDARE MAHKEMESİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİNİN BAZI MADDELERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Eğitim Sen olarak Rize İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğumuz davada idare mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi'nin "Kamu konutu özelliğini kazanma" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasını iptal etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 14.06.2019 tarihinde yürürlüğe konulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konut  Tahsis Yönergesi'nin "Kamu konutu özelliğini kazanma" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında “Akademik personele görev tahsisli olarak ayrılmış olan lojmanların talep azlığı dolayısıyla boş kalmaları durumunda Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıdaki lojman Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerine sıra tahsisli olarak verilebilir.” ifadelerine yer verilerek, akademik personel için ayrılan görev tahsisli konutlardan boş konut kalması durumunda bu konutların üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim görevleri ve araştırma görevlilerine sıra tahsisli olarak verileceğine dair düzenleme yapılmıştır. 

Türk Eğitim Sen olarak açmış olduğumuz davada 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "...Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayıdaki lojman Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerine sıra tahsisli olarak verilebilir." ibaresinin iptalini talep ettik. İdare mahkemesi gerekçeli kararında “…iptali istenen "Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıdaki lojman Öğretim Görevlileri ile Araştırma Görevlilerine sıra tahsisli olarak verilebilir." ibaresinin, Yönergenin 7. maddesi ve söz konusu maddenin iptali istemiyle açılan davada Mahkememizce verilen ve yukarıda alıntılanan kararın birlikte değerlendirilmesi sonucunda, gerek Kamu Konutları Yönetmeliğinin Ek (2) sayılı Cetvelinde görev tahsisli konut tahsisi yapılacak unvanlar arasında sadece "öğretim görevlisi" ibaresi yer almasına karşın, Yönergede "Araştırma Görevlisi Doktor, Öğretim Görevlisi Doktor" şeklinde ayrıma gidildiği ve bu suretle doktor unvanı bulunmayan öğretim görevlilerinin, Yönetmeliğin aksine görev tahsisli konut verilecek kişiler arasından çıkarıldığı; gerekse de sıra tahsisli konutlar bakımından Yönetmelikte puanlamanın dışında herhangi bir kritere ve dolayısıyla unvan belirlemesine yer verilmediği halde, görev tahsisli lojmanlardan arta kalan ve sıra tahsisliye çevrilen konutlardan yalnızca doktor unvanı bulunmayan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin yararlandırılmasının öngörüldüğü anlaşıldığından, dava konusu kuralda, hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilerek mezkur maddenin iptaline hükmetmiştir.

 

İdare mahkemesi kararı için tıklayınız.