GENEL BAŞKAN GEYLAN: `YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda  üniversite idari personelinin yer almamasını eleştirdi. Üniversitelerin asli unsuru olan idari personelin görmezden gelinmemesinin izahı olunmayacağına dikkat çeken Geylan, üniversite çalışanlarının bir bütün olduğunu belirtti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başta olmak üzere tüm sorumluları bu eksikliği gidermeye davet eden Genel Başkan Geylan açıklamasında şunları belirtti:

"-YÖK Genel Kurulu tarafından seçilen 3,

-Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen 3,

-MEB tarafından seçilen 1,

-Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen 1,

-Türk Akreditasyon Kurumu’nu temsilen 1,

-Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu’nu temsilen 1,

-Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nı temsilen 1,

-TOBB’u temsilen 1,

-Öğrenci temsilcisi 1,

olmak üzere 13 üyeden oluşuyor.

Çok güzel; ama EKSİK!

İDARİ ÇALIŞANLAR NEREDE?

“Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve İDARİ HİZMETLERİNİN kalite düzeylerine ilişkin beş yılda en az bir defa değerlendirmesini yapmak ve ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak” görevini ifa edecek bu kurulda, üniversitelerimizin asli unsuru olan “İDARİ PERSONELİN” görmezden gelinmesini kim, nasıl izah edecek?

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI BİR BÜTÜNDÜR!

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başta olmak üzere tüm sorumluları bu eksikliği gidermeye davet ediyorum."