DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere, 10.08.2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile; 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.  

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay nezdinde açmış olduğumuz davada, 10.08.2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in; 1. maddesi ile; 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nin 4. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikte yer alan “yılda iki kez” ibaresinin; “Ocak ayında” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin; aynı yönetmeliğin 4. maddesine eklenen 6. ve 7. fıkranın; 2. maddesi ile değiştirilen; 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nin 6. maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir..” ve “Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde iptale konu olan başvuru dönemine ait bilgi ve belgeler ile asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin Doçentlik Komisyonu kararı yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır..” ibarelerinin; 2. maddesi ile eklenen; 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliği”nin 6. maddesinin 9. Fıkrasının iptalini talep ettik.