3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, yeni bir kongreye imza atıyor.

1.sini 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında, 2. sini 7-10 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi’nin 3.sünü 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresinin açılış programı Türk Eğitim-Sen’in resmi youtube kanalından ve facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen ve UAESEB, Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresinin yanı sıra Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi de düzenlemektedir. Başta mühendislik ve fen bilimleri gibi sahalar olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilecek ortak bilimsel kongre ve etkinlikler; Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlamaktadır.

Bu bilimsel kongreler, aynı zamanda bilimsel işbirliği ve bilgi paylaşımının bir zorunluluk haline geldiği günümüz şartlarında; Türk Dünyası’ndaki işbirliği girişimlerini bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir yansımasıdır.

Bu kapsamda Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi de, Türk Dünyası ülkelerinin sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini mühendislik ve fen bilimlerine yönelik alanlara da taşıma gayretinin bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu kongre, Türk Dünyası’nı oluşturan ülke ve toplulukların bilim ve teknolojiyi oluşturan bilgiyi paylaşabilmeleri açısından da önemlidir.

Sendikamız öncülüğünde düzenlenen 3. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresine dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları, UAESEB’e üye kuruluşların genel başkan ve yöneticileri, Türk Eğitim-Sen Genel Merkez yöneticileri katılacaktır. Bildirilerin sunulacağı kongrede farklı oturumlar yapılarak temel ve mühendislik bilimlerindeki son gelişmeler ele alınacaktır.