GENEL BAŞKAN: “2022 YILI SAĞLIK VE HUZURLA GELSİN!”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2021 yılının sona ermesi dolayısıyla eğitim çalışanlarının ve milletimizin yeni yılını kutladı. 

Geride bıraktığımız 2021 yılında yine salgınla mücadelenin dünyanın başat gündemi olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Talip Geylan, “Umuyoruz ki 2022 yılı, salgın belasının tüm dünyadan silindiği, ülkemize ve insanlık âlemine sağlığın, bereketin, huzurun hâkim olduğu yepyeni, umut dolu bir yıl olur” dedi.

Aşının bulunmasının insanlığa büyük bir hizmet olduğuna vurgu yapan Geylan, “Bu sayede salgına karşı etkili bir önlem alınmıştır. Tabi bu süreç uzun ve zorludur. Ancak tedbirlere riayet edilmesi, aşılanma oranlarının artması bu salgının 2022 yılında tamamen ortadan kalkması için bir umut olacaktır” dedi.

2021 yılının ülkemiz açısından ekonomik olarak zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Geylan, özellikle döviz kurlarındaki artışın, gıda fiyatlarının fahiş oranda yükselmesinin, hizmet ve girdilere yapılan zamların vatandaşın belini büktüğünü söyledi. Böylesine zor dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde tüm bu olumsuz koşullardan memur ve emeklilerin de etkilendiğini belirten Geylan, 2022 yılının ilk ayında onların da yüzünü güldürecek bir karar alınmasını beklediklerini bildirdi. Geçmiş bir yıldaki kayıpların telafisi için memurlara ek zam ve yüzde 3 refah payı uygulamasının mutlaka yeni yılda hayata geçirilmesini isteyen Geylan, “Son bir yıldaki kayıplarımız ve ekonomik gelişmeler kamu çalışanlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Hatta öyle ki çalışanlar zorunlu temel harcamalarını dahi zor karşılayacak hale gelmiştir. Bu noktada memur ve emeklilerimiz Hükümetten ek zam ve refah payı müjdesini beklemektedir. 2022 yılının çalışanlar açısından zorlu geçmemesi için günümüz koşullarına çok uygun olan taleplerimiz yerine getirilmelidir” diye konuştu.

Yeni yılda en büyük temennilerinden birisinin yönetici atama başta olmak üzere kamudaki tüm süreçlerde kariyer ve liyakat sisteminin esas alındığı, torpil ve yandaş kayırmaya geçit verilmediği, tüm çalışanların emek ve alın teri üzerinden makamlara getirildiği adaletli, hakkaniyete uygun bir sistemin tesis edilmesi olduğunu söyleyen Geylan, “Bu aynı zamanda hiç kimseyi ötekileştirmeden, kucaklayıcı anlayışı da beraberinde getirir. Ancak o zaman çalışanlar emeklerinin karşılığını alacağı inancıyla gayretlere görevlerine sarılırlar” diye konuştu.

2022 yılında çalışanların iç huzurunun yerinde olması için ülkeyi yönetenlerin gayret sarf etmesini de isteyen Geylan, “2022 yılı insanlarımızın ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözüldüğü, hem kamusal hem de sosyal hayatımızda birlik ve beraberliğin hâkim olduğu bir ortamın tesis edildiği yeni bir dönemin başlangıcı olsun” dedi.

Yeni yılda coğrafyamız üzerinde emperyalist akımların ortadan kalktığı, İslam dünyasına bereket ve sükûnetin hâkim olduğu, Türk dünyasının şaha kalktığı bir yıl olması temennisinde de bulunan Geylan, “Coğrafyamızda açlık, yoksulluk, savaşlar, kan ve gözyaşı, acı çığlıklar son bulsun. Doğu Türkistan’dan, Balkanlara, Kafkasya’dan, Ortadoğu ve Afrika’ya kadar tüm gönül coğrafyamızda soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı eziyet, baskı ve sıkıntılar sona ersin. Kısacası 2022 yılı adil, huzurlu ve müreffeh bir dünya düzeni için kapı aralasın, bölgemizde sükûnet hâkim olsun” dedi.