BAYRAM İKRAMİYESİ DİLEKÇE KAMPANYASI EYLEMİ

Kamu çalışanlarına dini bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye verilmesini, Türk Eğitim Sen olarak, yıllardır dile getirmekteyiz. Ancak, bugüne kadar bir sonuca ulaşılabilmiş değildir . Maaşların 5 Ekim’de ödenecek olması bir yönüyle sevindirici olmakla beraber, aynı ücretle, özel bir gün olan bayramda oluşacak yeni harcamalar ve 41 günlük bir sıkıntılı dönem düşünüldüğünde kamu çalışanlarının yaşayacağı acı ekonomik tablo daha net görülmektedir.


Bu gerçekleri değerlendiren sendikamız, Sayın Başbakan'a yönelik bir faks ve e-posta  eylemi yaparak, içinde bulunduğumuz olumsuz şartlara dikkat çekmeyi gerekli ve önemli bulmuştur. Ekte örneği verilen dilekçenin gerek faks gerekse e-posta yoluyla ilgili makamlara gönderilmesi için bütün kamu çalışanlarının gerekli hassasiyeti göstermesi, problemin çözümü ve kamu oyu yaratmak açısından büyük öneme haizdir.
Yapılacak bu eylem herhangi bir suç teşkil etmemektedir.

BAŞBAKANLIK
E-POSTA:
 bimer@basbakanlik.gov.tr
TELEFON:
 (0312) 424 16 12
FAKS:
 (0312) 425 13 75
ADRES:
 Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Merkez Bina
 B/19 06640 Kızılay - ANKARA

AŞAĞIDAKİ DİLEKÇEYİ DOLDURARAK YUKARIDAKİ ADRESLERE E-MAİL,  FAKS VEYA MEKTUP OLARAK GÖNDERELİM.


                                                             BAŞBAKANLIK MAKAMINA
                                                                                              ANKARA


        Maliye Bakanlığımız tarafından maaşların Ramazan Bayramı sebebiyle 5 Ekim'de ödenmesini öngören bir Genelge yayınlanmıştır. Bu durumda biz kamu çalışanları, sözleşmeliler, işçiler ve diğer personel maaşımızı 10 gün önce alacağız. Ancak, aldığımız bu maaşla 41 gün geçinmek zorunda kalacağız. Bu sebeple, biz kamu çalışanlarını zor bir 41 gün beklemektedir. Ramazan Bayramında yapılacak ek harcamaları da düşündüğümüzde işin zorluğu ve vehameti daha iyi anlaşılmaktadır.

         Ülkemizin, son yıllarda yapılan ekonomik reformlar sonucu büyük maddi refaha kavuştuğu tarafınızdan sık sık ifade edilmektedir. Bu durumda, söz konusu ekonomik büyümeden kamu çalışanlarının da faydalanması düşüncesiyle, Ramazan bayramı sonunda daha da zor duruma düşmemeleri için, 5 Ekim tarihinde verilecek avansın 1 maaş tutarında bayram ikramiyesine dönüştürülmesini istiyorum.

         Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 ADRES:                                                                                              …./…./2007
                                                                                                           Adı-Soyadı
                                                                                                               İmza