‘’ŞEFLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ’’DİLEKÇE KAMPANYASI EYLEMİ

-Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK tarafından yapılan toplu görüşmelerde ek ödemeden yararlanamayanlara ilişkin talepler ortaya konuldu.


-Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile görüşülerek, resmi yazılar gönderildi.

-Konuyla ilgili haberler yapıldı.

Yine söylüyoruz. Ek ödemeden yararlanamayan şeflerin mağduriyeti mutlaka giderilmelidir. Türk Eğitim-sen olarak bunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Bu metin aşağıdaki e-postalara gönderilmelidir.

Ek ödeme talimatı Maliye Bakanlığı bürokratlarınca  kapalı kapılar ardında yapılmıştır. Yetkili Sendika olarak katıldığımız Toplu Görüşmelerde ek ödemeden faydalanamayan eğitim çaılnlarının mağduriyetinin giderilmesi gerektiği gerek Kamu İşveren Kuruluna gerekse Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Bütçe Kontrol Genel Müdürüne iletilmiştir.


Bu konuda sendikamızın taleplerinin dikkate alınacağı, makul taleplerin yerine getirileceği sözü verilmesine rağmen Maliye Bakanlığı Bürokratları bildiğini okumaya devam etmiştir.Şefler dışında, mağdur olan eğitim çalışanları ile ilgili mağduriyeti giderici çalışmalar yapılsa da, şeflerin bu çalışmanın dışında tutulması akıl ve izan dışıdır.


Şeflerin durumunu ifade ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı da maalesef bu konuda tek bir adım atmamıştır. Kendi mahiyetinde çalışan personelden daha az maaş alır duruma gelen şeflerin uğradığı haksızlığa Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kalmıştır. Her işi Maliye Bakanlığına ihale eden MEB’in bu yaklaşımı şefler başta olmak üzere tüm eğitim çalışnlarının infialine sebep olmaktadır.


Bu gelişmeler ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde şef olarak görev yapmanın bir anlamı kalmadığını söylemek abartı değildir. Eşit işe eşit ücret kavramı, Maliye Bakanlığının kandi başına uygulamalar yapması, Milli Eğitim Bakanlığının müdahale etmemesi sebebiyle sulandırılmış, yeni dengesizliklere sebep olmuştur.


Türk Eğitim Sen olarak, şeflerin hiç de hak etmediği, bu haksız hukuksuz uygulamayı düzeltmek için geç kalınmamış olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK’i kendi personeline sahip çıkmaya ve şeflerin mağduriyetini gidermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sayın Bakan kendi personeli olan şeflerin çalışma şevk ve azminin kalmadığını bilmelidir.


Bu yazı sendikamız tarafından Başbakanlığa ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecektir. Aynı yazının uyarlanarak şeflerimiz tarafından aşağıdaki e-posta adresine gönderilmesi şeflerin yaşadığı problemin çözülmesine katkı sağlayacağı muhakkaktır.