TEKEL İŞÇİLERİNİN İŞ BIRAKMA EYLEMİNE DESTEK EYLEMİ

            Türkiye Kamu-Sen, Tekel işçilerinin bir günlük iş bırakma eylemine destek verdi. Türkiye genelinde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların üyeleri iş bıraktı, Tekel işçilerinin haklı mücadelesini destekledi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Konferedasyona bağlı diğer sendikaların genel başkanları, yöneticileri, Ankara şubeleri ve Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nden Tekel işçilerinin eylem yaptığı Türk-İş önüne kadar yürüdü ve burada Tekel işçileri ile biraraya geldi.

 

Türk-İş önünde basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanları Türk-İş’in önünde eylem yapan TEKEL işçilerini ziyaret etmeye çağırdı. Kumlu, “Sayın Başbakan, lütfen buraya gelin Madem sendikacılar dürüst davranmıyor diyorsunuz, o zaman TEKEL işçilerini ziyaret edin ve bir kez de onları dinleyin. Sayın Bakanlar, gelin buraya TEKEL işçileri nasıl yaşıyor bir görün, bir kez dinleyin onları. Onların kararlılıklarına şahit olun. Söz veriyorum, sizleri alkışlarla karşılayıp, alkışlarla göndereceğiz” dedi.

 

Kumlu şöyle devam etti: “Bu garabet 4-C statüsünün, bu garabet 4-C ayıbının ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Sayın Başbakan, Türkiye açlar ve yoksullar ülkesi diyor 4-C ile çalışmak isteyen milyonlarca insan var diyor. TEKEL işçilerine 4-C’yi bir lütuf gibi gösteriyor. "Eğer biz bu uygulamayı yapmasak işsiz kalacaklardı" diyor.


Ne acı değil mi arkadaşlar? Yıllardan beri özelleştirmeleri orada çalışan işçileri hiç hesaba katmadan yaptılar. En değerli kurum ve kuruluşları kendi deyimleriyle arsa fiyatına babalar gibi sattılar. Orada çalışanlar ne olacak diye hiç düşünmediler. TÜRK-İŞ’in karşı çıkmasına rağmen işçiler zamanında çaresizlikten 4-C statüsüne onay verdiyse bu onların suçu mu, yoksa o işçileri bu statüye razı kılacak kadar çaresiz bırakan Hükümetlerin suçu mu?

 
Türkiye’de TEKEL işçilerinin yerine 4-C statüsünde çalışmaya razı olacak binlerce insan varsa, bu razı olanların suçu mu, razı edecek kadar mağdur bırakanların suçu mu?” Kumlu’nun konuşması sık sık alkışlarla ve sloganlarla kesildi.