OYAK KESİNTİLERİNİN İADESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE EYLEMİ

Türk Eğitim-Sen, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan ve yedek subaylık görevi süresince aylığından OYAK kesintisi yapılan öğretmenlere bu kesintilerin yasal faizi ile birlikte ödenmesi için hazırlanan dilekçeleri posta yoluyla Başbakanlığa gönderdi.

Bilindiği gibi askerliğini yedek subay ve yedek subay öğretmen olarak yerine getirmiş ve bu askerlikleri süresince kurumun geçici üyesi olarak kabul edilmelerinden dolayı 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kanunu (OYAK) Kanunun 23. maddesine göre aidat kesintisi yapılmış olan çalışanlara terhisinden sonra da bu kesintiler geri ödenmemiştir. Genel Merkezimize ödenmeyen kesinti tutarlarının geri ödenmesi talebiyle genel merkezimize çalışanlardan çok sayıda şikâyet ulaşmıştır.

OYAK kesintilerinin yapılması ve   iade edilmemesiyle ilgili işlemler 205 Sayılı Kanuna dayanmaktadır. Bu nedenle bu çalışanlardan kesilen bu aidatların tekrar iadesi için Kanun değişikliğine ihtiyaç vardır. 

Sorumlu sendikacılık gereği ve üyelerimizden gelen talepler üzerine kamuoyu oluşturmak ve gerekli makamlara konunun iletilmesi sağlamak amacıyla hazırlanan iade talep dilekçeleri üyelerimiz tarafından doldurulmuş ve şubelerimiz aracılığıyla genel merkezimize ulaştırılmıştır. Sendikamız genel merkezinde toplanan dilekçeler ile birlikte yasal düzenlemelerin yapılması için Başbakanlığa başvuru yapılmıştır. Bu konuda en kısa zamanda kanun değişikliği yapılmalıdır.