Sendikamızca Şiir ve Resim Yarışması düzenlendi. Ayrıntılar için tıklayınız.
TÜRK EĞİTİM-SEN RESİM YARIŞMASI

AMAÇ: Öğretmenler Günü çerçevesinde, resim sanatıyla ilgilenen üyelerimizi teşvik ederek eserlerini tanıtmak, Türk resim sanatına katkıda bulunmaktır.

KONU: Yarışmaya katılacak eserlerde konu sınırlaması yoktur. Ele alınan konunun resim sanatımıza yeni bir soluk kazandırması, özgün olması önemlidir.

ŞARTLAR

 • Yarışmaya katılanlarda sendikamıza üye olma şartı aranır.
 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz
 • Yarışmaya katılacaklar, daha önce hiç sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla üç (3) eserle katılabilir.
 • Yarışmaya katılanlar kendi tarzlarına uygun yağlıboya-akrilik ve benzeri tekniklerle yapacakları eserlerle yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya verilecek eserlerin kısa kenarı 80 cm den az, uzun kenarı 100 cm den fazla olmayacaktır.
 • Yarışmaya verilen eserler üzerinde imza, ad ve herhangi bir işaret olmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harften oluşan bir rumuz ve eserin adı yazılacaktır.
 • Eserler sergilenmeye hazır durumda teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, ADI-SOYADI,ŞUBE ADI, ÖZGEÇMİŞİ,ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerlidir.
TESLİM SÜRESİ

 • Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 14 Kasım 2005 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar bağlı bulundukları şubeye teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Şubelerin teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 18 Kasım 2005 Cuma günü saat 17:00’ye kadar “Bayındır-2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA” adresindeki Genel Eğitim ve Sosyal işler Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
SEÇİCİ KURUL

 • Doç. Dr. Ahmet ATAN, Sanatçı-Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Birsen ÇEKEN, Sanatçı-Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Canan DELİDUMAN, Sanatçı-Öğretim Üyesi
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

DEĞERLENDİRME: Seçici Kurul 21 Kasım 2005 Pazartesi günü saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, sergilenmeye ve ödüle değer eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü 20 adet yarım altın, ikincilik ödülü 12 adet yarım altın, üçüncülük ödülü 6 adet yarım altın, 3 kişiye verilecek olan mansiyon ödülü ise 2’şer yarım altındır.
 • Yarışmada ödül alan eserler Türk Eğitim-Sen’de kalacaktır.
 • Ödüller, katılan sanatçılara ödül töreniyle verilecektir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler 26 Kasım 2005 tarihinde sergilenecektir.
TÜRK EĞİTİM-SEN ŞİİR YARIŞMASI

AMAÇ:Türk Dili ve Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş üyelerimizin kalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, şiirin insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvikçi olmaktır.

KONU:Yarışmaya katılacak şiirlerde konu sınırlaması yoktur. Ele alınan konunun estetik açıdan ifadeyle kavuşturulup şiirimize yeni bir soluk kazandırılması, özgün olması önemlidir.

ŞARTLAR

 • Yarışmaya katılanlarda sendikamıza üye olma şartı aranır.
 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.
 • Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
 • Yarışmaya ancak bir şiirle katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harften oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, ADI-SOYADI, ÖZGEÇMİŞİ, ŞUBE ADI, ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek şiirler 5 nüsha olmalıdır.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerlidir.
TESLİM SÜRESİ

 • Yarışmaya katılacakların, eserlerini ve kapalı zarflarını en son 14 Kasım 2005 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar bağlı bulundukları şubeye teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Şubelerin teslim aldıkları eserleri, kapalı zarflarla beraber en son 18 Kasım 2005 Cuma günü saat 17:00’ye kadar “Bayındır-2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA” adresindeki Genel Eğitim ve Sosyal işler Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
SEÇİCİ KURUL

 • Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ali YAKICI, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Yahya AKENGİN, Sanatçı, TÜRKSAV Başkanı
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul 21 Kasım 2005 Pazartesi günü saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, ödüle değer eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü 20 adet yarım altın, ikincilik ödülü 12 adet yarım altın, üçüncülük ödülü 6 adet yarım altın, 3 kişiye verilecek olan mansiyon ödülü ise 2’şer yarım altındır.
 • Ödüller, katılan sanatçılara ödül töreniyle verilecektir.