OKULLARDA KILAVUZ KİTAP KAOSU DEVAM EDİYOR
          Eğitimde bilgi çağını yakalıyoruz diye propaganda üreten Mili Eğitim Bakanlığı, aslında ürettiğinin sorun ve sıkıntı olduğunu bilmesi gerekir. Elindeki müfredatı nasıl uygulayacağına dair kılavuz kitabı olmayan öğretmenlerin, nasıl eğitim vereceğini Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK’in açıklamasını bekliyoruz. Aslında okullar açılmadan önce öğretmen sayısı kadar bastırılıp öğretmenlere ulaştırılması gereken bu kitapların bastırılarak çoğaltılması konusunda halen bir çalışma yapılmaması, Milli Eğitim Bakanlığının kalitesi ve çağdaşlığı konusunda kamuoyuna bir fikir vermelidir.
         Bu sebeple Yeni İlköğretim Müfredatı maalesef tam bir kaos olmuştur. Hala ortada öğretmen kılavuz kitapları yok. Fiyatı 4 YTL olan öğretmen kılavuzu kitapları öğretmenler tarafından 10-20 YTL ye fotokopi çekilerek çoğaltılmaktadır. Kılavuz ve ders kitaplarının olmayışı eğitimi olumsuz etkilemektedir.
             Milli Eğitim Bakanlığının yeni ilköğretim programına uygun olan materyallerin okullara verileceği vaatlerine rağme,n halen bunlardan da bir haber yoktur. Bilgisayar, projeksiyon cihazı, ve benzeri materyalleri olmayan pek çok okul vardır. Sayın Başbakan da okulları donattık diye hamasi nutuklar atmaktadır.
          Milli Eğitim Bakanlığını ve hükümeti, sözlerinin arkasında duran, sorumlu, ilkeli, zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı bir anlayışa çağırıyoruz.