SAMSUN ASARCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ''AKILLARA ZİYAN'' KARAR..!
Osman BÜLBÜL Sağlık ocağında iken aynı okulda görevli arkadaşı Matamatik Öğretmeni Murat MEMİŞ tarfından Müdür Aydın PEKER'den sevk istenilmiş müdür sevki vermeyi reddetmiştir. Olay müdürün ve dayak yiyen öğretmenin karşılıklı olarak davacı olmaları sebebiyle adli makamlara taşınmıştır. Olaya Samsun Kavak Savcılığı tarafından bakılmıştır. Savcılık Müdür Aydın PEKER'in iddialarını yersiz bulmuş ve reddetmiş. Öğretmen Osman BÜLBÜLÜN iddialarını ise yerinde bularak Müdür hakkında dava açmıştır. Samsun teftiş kurulu tarafından da soruşturma başlatılmış ve soruşturma sonucunda  Okul Müdürü Aydın PEKER'in müdürlük yetkilerinin alınmasına başka bir okula öğretmen olarak atanmasına karar vermiştir.


ASIL KOMEDİ BURDA BAŞLAMIŞTIR
Görevinden alınması beklenen müdür Aydın PEKER Samsunun en iyi okullarından biri olan SAMSUN MERKEZ KAZIMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULUNA  Müdür olarak atanmıştır. Teftiş kurulundan Osman BÜLBÜL hakkında bir ceza çıkmamasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucu aşağıdaki karar çıkmıştır.
GİZLİ
T.C.
ASARCIK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı     :   B.08.4.55.MEM.4.55.00.02.01-01.410/12                                                   10/10/2005

Konu   :   Tecziyeniz

Sayın: Osman BÜLBÜL

Asarcık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Hakkınızda   düzenlenen   soruşturma   dosyası   ve   süresi   içinde   vermiş   olduğunuz savunmanın incelenmesinden;

Kendi isteğiniz doğrultusunda Samsun Merkez Mehmet Akif ERSOY İlköğretim okuluna yapılan görevlendirmenizin onayının iptal edilmesi için 01.04.2005 tarihinde ,Asarcık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü iken, daha sonra Samsun Kazım Paşa İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanan Aydın PEKER"in odasına 3-4 kez giderek ısrarcı davranmanız sonucunda darp edilmeniz olayına sebebiyet verdiğiniz tespit edilmiştir.
Bu hareketinize uyan 657. sayılı yasanın 125/b maddesi uyarınca "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

Ancak kurumunuzdaki olumlu çalışmalarınız, genel olarak iyi haliniz sebebiyle ve vermiş olduğunuz savunmanın değerlendirilmesinden, sicil notunun olumlu olması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun 125/A-f maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere bir alt ceza olan "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz.

Bilgilerinize ve bundan sonra bu gibi konularda daha dikkatli davranmanızı rica ederim.

Orhan ŞAHİN İlçe Milli Eğitim Müdürü

GİZLİ


ŞİMDİ KARARI İNCELEYELİM;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 125. MADDESİNİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ AŞAĞIDADIR.

B) Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

             Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:


b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

Hem dayak yiyen hem sevk verilmeyen öğretmen Osman BÜLBÜL işte bu maddeye dayanarak ceza almıştır. ???????? FAKAT OSMAN BÜLBÜL EVLİDE DEĞİLDİR ÇOCUĞUDA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞI KİMSEDE YOKTUR. BU MADDENİN OLAYLADA ALAKASI YOKTUR.

Yine verilen cezaya dikkat edilirse orada şu cümle geçmektedir : Asarcık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü iken, daha sonra Samsun Kazım Paşa İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanan Aydın PEKER"in odasına 3-4 kez giderek ısrarcı davranmanız sonucunda darp edilmeniz olayına sebebiyet verdiğiniz tespit edilmiştir. YANİ MÜDÜR DÖVMÜŞ AMA ONA CEZA YOK FAKAT SEN MÜDÜRÜN ODASINA 3-4 KEZ GİREREK DARP EDİLMENE SEBEB OLDUN AL SANA CEZA DENİLMİŞTİR. ????????

Yine yazıda belirtilen cezanın KINAMA cezasından UYARMA cezasına çevrilmesine  kaynak gösterilen kanun maddesi 657 devlet memurları kanununun

Madde 125 - (Değişik : 12.5.1982 - 2670/31 md.)

             Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             A) Uyarma : Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

             Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

maddesi olarak gösterilmiştir. Bu madde cezanın bir altının verilmesiyle alakalı bir karar değildir.

Şu ana kadar Müdür AYDIN PEKER bu olay hakkında en küçük bir cezaya çarptırılmamış iken öğretmen OSMAN BÜLBÜL'ÜN başına bunlar gelmiştir.

       Peki şimdi ne olacak?
   
Biz Türk Eğitim-Sen olarak bu işin peşini bırakmayıp sonuna kadar takip edeceğiz. Bu işin nasıl olup ta böyle olabildiğini Milli Eğitim Bakanının bizzat kendisinden soracağız. Bakanlıktan bu konuyla ilgi bir inceleme ve soruşturma isteyeceğiz. Öğretmen döven okul müdürü AYDIN PEKER’in adını zaten bir yere yazdık, yaptığının yanına kar kalmaması için gereken ne varsa yapılacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürü ORHAN ŞAHİN’e çalışanlar arasında tarafsız davranması gerektiği, hakkaniyet ölçülerinden ayrılmaması gerektiği, adamcılık oynamamsı gerektiği, memurların devlet memuru olduğu, hükümet memurluğuna yer olmadığı ve dürüst bir idarecinin nasıl olacağı mutlaka öğretilecektir. Bu böyle biline...