4/B’LİLERİN PROBLEMLERİNİ DE TOPLU GÖRÜŞMELERE TAŞIDIK
Türk Eğitim Sen olarak, öğretmenliğin, asla, sözleşmeli olmaması gerektiğine, mutlaka, kadrolu öğretmen istihdamı yapılmasına inanıyoruz. Bu yöndeki mücadele ve gayretimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İktidarın, öğretmenlerimizi sözleşmeli köle olarak görmesine ve sözleşmeli atamanın asal atama şekline dönüştürülmesine hiç bir zaman göz yummayacağız. Bu hedefimizden asla sapmadan 4/B’li sözleşmeli öğretmenlerin insan haklarına uygun normlara ulaşması için aşağıdaki problemlerin bir an önce çözülmesini istiyoruz.

- 657 sayılı Kanun’un 4/B  maddesine göre sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmeleri esas olmak üzere:

          -4-B’li sözleşmeli  öğretmenlerin maaş ve ek dersleri ile ilgili problemlerinin düzeltilmesi,

          -4-B’li sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri  kadrolu öğretmenler gibi olması sağlanmalı ek ders ücretlerinden sigorta kesintisine son verilmelidir.

          -4-B ‘li sözleşmeli öğretmenlerin  özlük haklarının kadrolu öğretmenler gibi olması sağlanmalıdır.

          - 4-B’li  sözleşmeli öğretmenlerin de  yönetici olabilmesi sağlanmalıdır.

          - 4-B’li  sözleşmeli öğretmenlere çocuk ve aile yardımı verilmelidir.

          - 4-B’li  sözleşmeli öğretmenlere tayin hakları verilmelidir.

          - 4-B’li  sözleşmeli öğretmenlere hizmet puanı verilmelidir.

          - 4-B’li  sözleşmeli öğretmenlere sicil numarası verilmelidir.

Söz konusu problemlerin çözülmesi bile 4/B’li sözleşmeli öğretmenlerin bütün problemlerinin çözüldüğü anlamına gelmez. En büyük problem sözleşmelilerle kadrolu öğretmenler arasında ki, iş güvencesi farkıdır. Türk Eğitim Sen, bu eksikliğin giderilmesi için mücadelesine devam edecektir.