BAKANLIK YÖNETİCİ ATAMALARI İÇİN VALİLİKLERİ UYARMALIDIR.
Ülke genelinde okul ve kurumlarınızda 25.000’e yaklaşan sayıda geçici yönetici bulunmaktadır. Türkiye bu anlamda vekâletler cennetine dönüşmüştür.  Bu durum eğitimin başarısını düşürmüştür. Yöneticiliklerin asaleten atanmamasından dolayı çalışanların huzuru kaçmış, iş barışı bozulmuş, çalışanların yöneticilere güveni azalmıştır.
Hâlbuki eğitimin amacı İnsanların mutluluğunu sağlamaktır. Okul ve kurum müdürlüklerinin vekâletlerden kurtulup asıl yöneticilerin atanması için münhal bulunan tüm okulların yöneticiliklerinin duyuruya çıkarılarak, 2008/74 Nolu Genelge doğrultusunda en kısa zamanda başvuruların alınıp atamaların yapılması gerekir. Adana, Aydın, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Kahramanmaraş, Rize ve Sivas, Valilerini genelgeyi doğru yorumladıkları,  eğitimi önemsedikleri için bu anlamda kutluyoruz. Genelgeler uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan ve uygulanması gereken hukuki metinlerdir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Bunu da herkes böyle bilmelidir.

74 İlde görev yapan eğitim çalışanları yönetici duyurularının ne zaman yapılacağını soruyor. “Neden bizim ilimizde münhallar duyurulmuyor” diyerek feryat ediyorlar. Çalışanlar infial halindeler.

Bakanlık ve Valilikler bu yükselen seslere kulak vermek zorundadır.  İllerde yaşanan farklı uygulamalara son verilmesi, duyuruların bir an önce yapılarak atamaların sonuçlandırılması için Milli Eğitim Bakanlığına Valiliklerin uyarılması konusunda yazı yazdık.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız