YÖK, GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINI İVEDİLİKLE YAPTIRMALIDIR
Bu durum çalışanlar arasında büyük bir huzursuzluk yaratmaktadır. Görevde yükselme sınavlarının yapılmaması dolayısıyla üniversite çalışanları mali açıdan da kayıplar yaşamaktadır. Türk Eğitim-Sen yaşanan mağduriyeti toplu görüşmelerde de dile getirmiş, hatta konu ile ilgili Kurum İdari Kurulu kararı da aldırmıştır. Ancak KİK kararları da bugüne kadar uygulanmamıştır.

Görevde yükselme sınavları ile ilgili 2009-12 No’lu Genelge yayımlanmıştır. Genelgede; “hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde, gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacaktır” denilmektedir.

Görevde yükselme sınavları ile ilgili bir gelişme yaşanmaması üzerine sendikamız, YÖK Başkanlığı’na yazı yazarak, görevde yükselme yönetmeliklerinin uygulanmasını istemiştir.
2009/12 No’lu Başbakanlık Genelgesine de atıfta bulunulan yazıda, kadrosu dışında çalıştırılan eğitim çalışanları için görevde yükselme sınavları yapılmadığı ve konuyla ilgili rahatsızlığın giderek arttığı belirtilerek, görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının bir an önce giderilmesi istenmiştir. 

YÖK'e yazdığımız için tıklayınız...