EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ SIKINTISI
Ancak ülke genelinde ödeme zamanı hususunda uygulama birliği olmamasından dolayı öğretmenlerimiz bu ödenekten mahrum bırakılmaktadırlar. Sayıştay’ın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu ile ilgili pek çok görüş yazısı mevcut olmasına rağmen yine de bir türlü uygulama birliği sağlanamamıştır.

Sendikamıza gelen şikâyetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi bir yazı ile başvurarak nihai bir düzenleme ile mağduriyetlerin giderilmesini talep ettik. Aynı zamanda MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine getirerek Nimet Çubukçu’dan cevap istemiştir. Bu konunun Bakanlık tarafından derhal çözülerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin aynı şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her bir öğretmenimizin hakkını yargıda aramak zorunda kalacağı ve gereksiz yere hem idare hem de yargı organlarının iş yükünün artacağını hatırlatarak Bakanlığı tekrar uyarıyoruz.


İlgili yazımız için tıklayınız.
 
İlgili soru önergesi için tıklayınız.