MESLEK LİSELERİNDE DÖNER SERMAYE PROBLEMİ TOPLU GÖRÜŞMEDE
Genel Başkan İsmail KONCUK ayrıca, “Ek ödemeden faydalanılmaması sebebiyle endüstri meslek liselerinde döner sermaye çalışmalarının bitme noktasına geldiğini söyleyerek, endüstri meslek liselerinde yapılan döner sermeye çalışmaları diğer kurumların döner sermaye çalışmalarından farklıdır, diğer kurumlar yaptıkları mesai karşılığı döner sermaye alırken endüstri meslek liselerinde döner sermaye çalışmaları mesai sonrasında, hatta Cumartesi, Pazar günleri yapılır. Dolayısıyla endüstri meslek liselerinde mesai sonrasında yapılan çalışmalar karşılığı alınan döner sermaye ile diğer kurumların döner sermayesi karıştırılmamalıdır.


Bu yanlış uygulama sebebiyle endüstri meslek liselerinde döner sermaye çalışmaları bitme noktasına gelmiştir. Bu durum döner sermaye çalışmaları yapanlara karşı bir haksızlık olmak yanında, ülke menfaatine aykırıdır. Endüstri meslek liselerinde bulunan onca alet, edavat, teçhizat boş yatmakta, iş gücü heba edilmektedir. Maliye Bakanlığı bu problemi çözmelidir.” dedi.


Endüstri meslek liselerinde yaşanan döner sermaye problemi ayrıca sendikamız tarafından MEB ile yapılan Kurum İdari Kurullarında dile getirilmişti, MEB İşletmeler Dairesi Başkanlığı gündeme getirdiğimiz bu konuyla ilgili Personel Genel Müdürlüğüne uygun görüş bildirmiş ve neticede Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK imzasıyla problemin çözülmesi için Maliye Bakanlığına başvurulmuştu. Ancak geçen sürede problem giderilmemiştir.


Türk Eğitim Sen olarak bir haksızlığın daha düzeltilmesi için konu Toplu Görüşmelerde de gündemde tutulmuştur.