KATSAYI ADALETSİZLİĞİ GİDERİLİYOR

28 Şubat sürecinde pedagojik gerekçelerden ziyade ideolojik nedenlerden ötürü uygulamaya sokulan katsayı adaletsizliğinin giderileceğine yönelik açıklamalar tüm toplum tarafından olduğu gibi eğitimciler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Türk Eğitim-Sen olarak; bu uygulamanın adil olmadığını, öğrencilerimize zulüm yapıldığını ifade etmekte ve her fırsatta Hükümete ve TBMM’ye adaletsizliğin ortadan kaldırılması için çağrıda bulunmaktaydık.

Hatırlanacağı üzere 13 yıldır sürdürülen bu uygulama nedeniyle ülkemizde mesleki eğitime büyük darbe vurulmuş; zaten yetersiz olan mesleki eğitimdeki okullaşma oranı iyiden iyiye azalmıştı. Masa başında alınan ve ideolojik saplantıların ürünü olan katsayı farklılığı öğrencilerimizin önünde aşılmaz bir engel olarak yıllardır durmaktaydı. Malum güruhun hastalıklı tutumu sebebiyle meslek liselerimiz nerdeyse kapanma noktasına gelmiş, öğrencilerimizin gelecek beklentileri ve ümitleri karartılmıştı.

İşte bundan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, önceki gün yaptığı açıklamada katsayı sorununu kökten çözecek kararı aldıklarını duyurarak beklentilere cevap vermiş bulunmaktadır. Özcan’ın açıklamasına göre, 2012 yılından itibaren bütün meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavlarında diğer liselerle aynı şartlarda yarışacaklar. YÖK Başkanı Özcan, 2547 sayılı YÖK yasasının 45 inci maddesinde gerekli değişikliğin yapılarak Danıştay’ın iptal gerekçesinin de ortadan kaldırılacağını belirtti.

Türk Eğitim-Sen olarak, YÖK’ün bu girişimini desteklediğimizi ifade ediyor ve yasa tasarısı TBMM gündemine geldiği zaman bütün siyasi partilerin tam bir mutabakat içerisinde milletimizin beklentileri doğrultusunda hareket edeceğini temenni ediyoruz.

 

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ