UZMANLIKTA MEB, ÖĞRETMENLERİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEMELİDİR

       Milli Eğitim Bakanlığının 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazısında Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Sınavında 60 ve üzeri puan alanlardan, Alanında veya Eğitim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Öğrenimini 30 Eylül 2005 tarihine kadar tamamlayanlardan kontenjan nedeniyle uzman öğretmenlik sertifikası alamayanlara başvurmaları halinde başvuru tarihi itibari ile uzman öğretmenlik sertifikası verileceği belirtilmişti. Bu yazı uyarınca elektronik ortamda başvurular alınarak uzman öğretmenlik sertifikaları verilmeye başlanmıştır.

 

       Ancak; MEB tarafından valiliklere gönderilen yazılarda, Maliye Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda, sertifika düzenleme tarihini takip eden ay başından itibaren özlük ve mali hakların ödenmesi gerektiği belirtilmiş olup, sertifikasını alanlara geçmişe yönelik maddi hak kayıpları ödenmemektedir.

 

       Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, uzman öğretmenlik sertifikasını almaya hak kazananlara idareye başvuru tarihi esas alınarak parasal hak kayıplarının ödenmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word  pdf)