GN. BŞK. MD. YRD. VE MD. BŞYRD.‘NIN ROTASYONUNA TEPKİ KOYDU

Tüm ülkede Müdür Yardımcıları ve Müdür Başyardımcılarına rotasyon uygulaması başlatıldı. Bu konuyu dünkü telefon görüşmemde Sayın Ömer DİNÇER’e izah ettim. Yeni çıkan yasada kanun hükmünde kararnamenin 37/7 bölümünde il, ilçe ve okul müdürlerine rotasyon uygulamasıyla ilgili bir düzenleme yapılmış. Kanun yapıcıları Müdür yardımcılarına, şube müdürlerine, öğretmenlere ve diğer kişilere bu rotasyon uygulamasının yapılmasını isteseydi 1602 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer verirdi. Çünkü 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili bölümü olan 37. maddesinde öğretmenlerin yer değiştirmesi tanımlanıyor. 3 yıl bölge hizmetinden bahsediliyor. Eğer kanun yapıcı müdür yardımcılarını rotasyon da önemseseydi mutlaka orda bahsederdi. Orda sadece il, ilçe müdürlerinin ve okul müdürlerinin rotasyonundan bahsetmiş. O halde siz kafanıza göre kanun hükmünde kararnamede olmayan, teşkilat kanununda olmayan bu hususa göre, müdür yardımcılarını dağıtamazsınız.

Rotasyon konusunda çıkan haberlerin yorumlarını okuyorum. Daha önce teşkilat kanununda rotasyon var mıydı? Diye soruluyor. Önceki teşkilat kanununda rotasyon yoktu. Ama bu kanunda rotasyonun kime uygulanacağı yazılıyor. Eğer siz kanunda olmayan bir uygulamayı yüreğinize sindiriyorsanız, ahlaki buluyorsanız, kendinizi ilkeli adam olup olmama noktasında değerlendirmek zorundasınız. Bir sendikanın bu husustaki mücadelesini sulandırmaya çalışan insanlar görüyorum. Türkiye de kanunda olmayan bir şeyi kimse uygulayamaz. Bu ülkede yargı var. Bu ülkede hukuk varsa kanunda olmayan bir uygulamayı müdür yardımcılarına, müdür başyardımcılarına kimsenin uygulama hakkı yoktur.

Yaklaşık 30,000 ile 40,000 bin arasında rotasyona tabi müdür yardımcısı ve müdür baş yardımcısı var 30,000-40,000 kişiden bahsediyoruz bunların tamamının şuanda yerleri değiştiriliyor, Kanuna uygun değil. İnanıyorum ki otuz kırkbin müdür ve müdür başyardımcısından en az yarısı belki de, üçte ikisi dava açacaklar. Kanuna aykırı olduğu için bu davaları kazanma ihtimali çok güçlü. Avukatlarımız açılan davaları duruşmalı olarak açtığında devlet avukatlara tam 1150 tl avukatlık vekalet ücreti verecek.  30bin dava açılsa 1150tl dediğiniz zaman kaç para çıkar bilmiyorum, Yani devlet bu kadar zarar edecek. Şimdi ben bunu Sayın bakana iki kere anlattım. Sayın müsteşarımız Emin ZARARSIZ beye telefonda izah ettim. Genel müdürümüz Necmettin YALÇIN’a, müsteşar ve yardımcılarına ve hukuk müşavirlerine izah ettim, Esasında bir çoğu benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Yani bunun yanlış olduğunu ifade ediyorlar. Ama bu konuda gereken yapılmıyor. Neden biliyor musunuz bunu da burda izah edeyim bütün kamuoyu dinlesin, bazı illerde bu uygulama yapılmış, müdür yarcılarına görev yeri değişikliği tebliğ edilmiş. Benim hesaplarıma göre 10-12 ilde bu işlemler başlamış eğer biz ikaz ettiğimizde bu durdurulsaydı muhtemelen bu illerde de tebliğ işleri yapılmayacaktı. Yaklaşık 70 ilde henüz bir şey sonuçlanmadı yapılmadı yani zararın neresinden dönülürse kârdır. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ömer DİNÇER bu kaos anlamına gelebilecek sonuçları itibariyle uygulamayı mutlaka durdurması lazım. Bu konunun bir değerlendirmesinin yapılacağını ifade etti inşallah bir değerlendirme yapılır.Bizim burada arzumuz devletin zarara girmesi falan değil. Birde şunu düşünmemiz lazım haksızlığa uğrayan bir kişi bile olsa siz doğruyu söylemek durumundasınız. Müdür yardımcılarıyla ilgili eğer bir rotasyon illa gerekiyorsa ki ben müdür yardımcılığı ile ilgili rotasyonu doğru bulmuyorum. Okul müdürleri olabilir ama müdür yardımcıları okulla ilgili doğrudan karar veren kişiler değillerdir ki müdür yardımcıları, müdürlerin verdiği talimatları yapan insanlardır. Bunların yerini değiştirmenin Türk Milli Eğitimine ne fayda sağlayacağını düşünemiyorum.

Birde bazı okullarda görev yapan müdür yardımcıları merkez okullara gitmek için fırsat olarak değerlendiriyorlar. Yazık böyle bir düşünce, böyle bir anlayış olamaz. Ben Milli Eğitim Bakanlığını derhal göreve davet ediyorum. Sayın bakanımızın burada bir feraset göstermesi ve bu işi önlemesi gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü 2-2,5 aylık bir Bakan olarak Sayın Ömer DİNÇER’i buradan eleştirmek istemiyorum. Sayın Bakana bir yanlış yaptırılıyor. Kim yaptırıyor bu yanlışı bilmiyorum. Sayın Bakan bile bile lades demesin, binlerce davayla Milli Eğitim Bakanlığı’nı karşı karşıya bırakmasın. Milli Eğitim Bakanlığı bu kör inattan vazgeçsin.