MEB’İN ANLAŞILMAZ GEREKÇELİ SINAV İPTALİ

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2011 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda sınav başvurularının 02–13 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınacağı ve sınavın 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacağı belirtilmişti. MEB Personel Genel Müdürlüğünün 21.06.2011 tarihli duyurusunda ise; 14.08.2011 tarihinde yapılacağı ilan edilen MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, gerekçe olarak yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği ve başvuru tarihi itibariyle son sınıf öğrencisi olup başvuruda bulunamayanların mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığı vurgulanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu kez de valiliklere gönderdiği 27.09.2011 tarihli yazıda, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlendiği, 2011 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı ile birlikte onaylanmış olan sınav başvurularının da iptal edilerek, sınav harcının adaylara iade edileceği belirtilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılacağı aylar öncesinden duyurulan ve Kılavuzu dahi yayınlanan bir sınavın önce ertelenmesi, daha sonra da iptal edilmesine anlam vermek mümkün değildir. Bu istikrarsız uygulamalar, sınav için haber bekleyen ve hazırlık yapan adayları hayal kırıklığına uğratmıştır. İdarenin eylem ve işlemlerinde istikrar ve idareye güven ilkelerine uygun hareket etmesi gerekirken, Bakanlığın istikrarsız tutumları nedeniyle eğitim personeli mağdur olmaktadır.  

 

MEB’in İlgili Yazısı İçin Tıklayınız

 

MEB’E UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI SORDUK