SINAVDA 3 YIL ŞARTI NEREDEN ÇIKTI?

Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı kılavuzunun başvuru şartları başlıklı 2. Kısmında “Alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak” şartı aranmaktadır.

2009 yılı Fen Liseleri, Sosyal Bilimleri Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru ve Atama Kılavuzunda genel şart olarak “Öğrenim gördüğü alanı dışında farklı bir alanda öğretmen olarak istihdam edilmiş olmakla birlikte öğrenimi esas alınarak seçme sınavına alınmış ve başarılı olmuş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.” şeklinde bir düzenleme, başvuru şartı olarak da “Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı veya öğrenim durumu atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak,” şeklinde bir düzenleme mevcut iken 2012 kılavuzunda mezuniyet alanı dikkate alınmadan sadece atamaya esas alanı itibari ile değerlendirme yapılmaktadır.

 Türk Eğitim-Sen olarak mezuniyet alanı dışında farklı bir alanda istihdam edilen öğretmenlerin mezuniyetleri itibari ile bu statüdeki eğitim kurularına atanmalarının engellenmemesi için yazılı başvuruda bulunduk.

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız (word pdf)