KENDİNİ KRAL SANAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ..?
        Başbakanın genelgesine rağmen kanunsuz bir şekilde sendikaya müfettiş yollandığı iddiaları gözleri Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Kayseri Valiliğine çevirdi. Türk Eğitim Sen İle sürtüşmesi olan ve her ortamda sendikayı kötüleyen ve tavır alan Milli Eğitim Müdür vekili Erdoğan AYATA ve Sendikanın yapacağı eylemlere izin vermeyen Kayseri Vali vekili Tevfik KARABALIK sendika üyelerinden büyük tepki aldı.
         Sendika Başkanı Ali İhsan ÖZTÜRK "sendikamıza gelen müfettişler değil, onları buraya gönderenler utansın! Bu konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Herkes haddini bilsin " dedi.
      Sendikaya kanunsuz denetim yapılmıştır. Şimdi gözler yetkililerde, ya müfettişler hakkında soruşturma açılacak ya da müfettişleri sendikaya gönderenlere.
         Son günlerde kendini kral zanneden, uyanık geçinen bazı idareciler, 4688, 5198 saylı yasalara, TCK ya, 2003/37 sayılı başbakanlık genelgesine aykırı olarak bu gibi yanlış işler girişmekte, her seferinde sendikamızdan gereken tepkiyi görmekte ve yargının huzuruna çıkartılmaktadır. Şu an bu sebeple iki miili eğitim müdürü yargı kararıyla görevden alınmak üzeredir. Sadece görevden alınmaları ile yetinilmeyip, sendikamızca TCK ya göre ceza davaları da açılarak bunların peşi bırakılmamakta ve hakedene hak ettği şekilde davranılmaktadır.