TOPLU GÖRÜŞMELERDE GÜNDEM TARTIŞMASI
Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği en fazla üye kaydetmiş ve hizmet kolunda en çok yetkiye sahip  sendika Toplu Görüşmenin Başkanlığını yapmaktadır.