TOPLU GÖRÜŞMELERİN 2. TURU YAPILDI
40+40 denge tazminatı uygulaması görüşülürken Türk Eğitim Sen Genel başkanı Şuayip ÖZCAN eğitim çalışanlarından döner sermayeden faydalandığı gerekçesiyle bu tazminatı alamayan meslek dersleri öğretmenleri, teknisyenler, şefler, şube müdürleri ve üniversite çalışanlarının mağduriyetini dile getirdi. Memur zamları konusunda kamu işveren kurulu yetkililerine basında çıkan haberleri gösteren ÖZCAN Maliye Bürokratlarına nasıl kaynak bulunduğunu sordu. Maliye Müsteşarı cevaben, bu konuda bir yanlışlık olduğunu bu yanlışlık düzeltilerek kendisine 700 YTL, genel müdürlere de 500 YTL zam yapıldığını ifade etti.

Yaşanan bu tartışmalar üzerine 40+40 ların dengeli dağıtımı için komisyon kurularak çalışılmasına karar verildi.

Eğitim-öğretim ödeneğinin bütün eğitim çalışanlarına verilmesi gerektiği Toplu Görüşme Sekreterimiz Seyit Ali KAPLAN tarafından, Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'e ifade edildi.

2005 yılı toplu görüşmelrinde imza altına alınan özlük hakları ve sosyal haklar konusunda uygulanmayan konuların tespit edilerek uygulanması için görüşmeler yapıldı.

2007 zamlarının görüşülmesi için 22 Ağustos 2006 Salı günü sat 14:00’da görüşmelerin devam etmesine, bu görüşmelere Hükümetin 2007 zamları ile ilgili teklifinin resmi yazıyla toplantıya getirmesi istenerek toplantıya son verildi.