TOPLU GÖRÜŞMELERDE BUGÜN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN;” Kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesi gerektiğini ben de yıllardır söylüyorum, sayın Başbakanımızın da bu doğrultuda ifadeleri var. Ancak, bu konularda Anayasa değişikliği gerekmektedir. Hükümetimizin şu sıralarda kapsamlı bir Anayasa değişikliği için çalışmaları bulunmaktadır, bu taleplerin Anayasa değişiklik tasarısında yer alması için gayret sarf edeceğim. Ancak, bu, aynı zamanda bir parlamento sorunudur ve diğer siyasi partilerin de desteği gerekmektedir. Bugün öğleden sonra Türkiye Kamu Sen heyetinin Parlamentoda grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceklerini biliyorum, bu doğrultuda onlarla da, grev ve toplu sözleşme konusunun Anayasa’da yer almasını görüşmeleri faydalı olacaktır. Mali ve sosyal haklarla ilgili olarak konuşan Şahin; Bu konuların 27 Ağustos Pazartesi günü konuşulacağını, sendikaların 5.3ile 10.6 milyon YTL arasındaki tekliflerinin değerlendirileceğini, ancak bir sendikanın teklifini revize ederek 10.6’dan daha aşağılara çektiğini” ifade etti.

Türkiye Kamu Sen’in teklifleri arasında sendikalılık tazminatının 5 YTL’den 35 YTL’ye çıkarılması ve bunun katsayıya bağlı olarak her yıl artması söz konusu, sendikalılık tazminatının 35 YTL’ye çıkması halinde sadece sendika üyeleri bu ücreti alacak. Alınan bu ücretin sendika aidatı iile ilgisi bulunmamaktadır. Bugün ödenen sendika aidatı aynı olacak, ancak alınacak bu paranın tamamı kamu çalışanlarının cebine kalacaktır. Sendika düşmanlığı yapan bazı çevrelerin;”Sendikalar sadece kendi gelirlerini artırmak için 5 YTL’nin artırılmasını istiyor.” şeklindeki açıklamaları, kamu çalışanlarını sendikalara karşı kışkırtmaya yöneliktir. 5 YTL’nin artması sendika üyelerinin ek bir geliri olacak, sendikaların ve sendika  üyesi olmayanların bu gelirden faydalanması mümkün olmayacaktır.