YURT-KUR ÇALIŞANLARININ PROBLEMLERİ TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA
Yurt-Kur Çalışanlarının Sorunları

- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan tüm personele giyim yardımı yapılmalıdır.

- Yurt-Kur’da çalışanların lojman ihtiyacı karşılanmalıdır.

- Yurt-Kur’da çalışan tüm personele hizmetiçi eğitim seminerine katılım hakkı verilmelidir.

- Yurt-Kur Görevde Yükselme Yönetmeliği uygulanmalıdır.

- Yurt-Kur’da fazla çalışma ücretleri artırılmalıdır.

-Hizmet satın alınmasında, lojman puanlamalarının tespitinde, giyim yardımı komisyonlarında ve Yurt-Kur yönetim kurullarında yetkili sendika temsilcileri bulundurulmalıdır.         - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde memurlara uygulanacak disiplin cezaları belirlenmiştir. Bir suça iki ceza uygulanamaz, ilkesi çerçevesinde maaş kesim cezası verilen personele, ayrıca kurum ek ödeme kesilmesi cezası verilmemelidir.

- 631 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de üst kademeye yapılan iyileştirme tüm memurlara da yapılmalıdır.

- Görevde yükselme seminerine çağrılan personelin, sicil, seminer ve geçmişte aldığı disiplin cezaları değerlendirmeye alınmamalıdır.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelden yüksekokul mezunu olanlar için yükselme sınavı açılmalıdır.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan bir memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun bütün haklarından faydalanmasına rağmen ek göstergeden faydalanmamaktadır, ek göstergeden faydalanması sağlanmalıdır.

- Bölge Müdürlüklerinde çalışanlar fazla mesai ücretinden faydalanmalıdır.

- Vardiyalı çalışan, ancak servis hizmetinden faydalanamayan personele günün şartlarına göre şehir içi toplu taşıma vasıtaları için belirlenen ücret üzerinden ödeme yapılmalıdır.

- Birimlerde sendika temsilci odaları açılmalıdır.

- İsimsiz ve imzasız şikayet dilekçeleri işleme konulmamalıdır.

- Yurt yönetim memurları ve şeflerin hizmet ve emeklilik yönünden 1. dereceye kadar inerek özel hizmet tazminatından faydalanmaları sağlanmalıdır.

- Yurt-Kur Yönetim Kurulunda; Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve öğrenci temsilcilerinden kurul üyesi bulunduğu gibi, yetkili sendikanın belirleyeceği Yurt-Kur çalışanlarını temsilen bir kişinin yönetim kurulu üyesi olarak bulunması sağlanmalıdır.

- Kurumda çalışan lisans mezunu yurt yönetim memurlarından şartları tutanların alanında kütüphaneci, sosyal çalışmacı, psikolog gibi unvanlı memurlar haline getirilmelidir.

- Nöbete kalan personelin, brüt 95 YKR olan mesai ücreti, eş değer nöbet hizmeti yapan diğer kurumlardaki statüye çekilmeli, hastanelerde olduğu gibi 3 YTL’ ye yükseltilmelidir.

          -Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüklerinde Sivil Savuma Yönetmeliği doğrultusunda nöbet tutan nöbetçi memur fazla mesai ücretinden yararlanamamaktadır. Yurtlarımızda nöbet tutan nöbetçi memurlarına verilen fazla mesai ücretlerinin bölge müdürlüklerinde nöbet tutan personele de verilmesi sağlanmalıdır.