BİR SENDİKANIN “EK 2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU”
Sendikaların görüşleri, sağlam, objektif kriterlere dayanılarak hazırlanmalıdır. Benim adamım müdür olsun, benim adamım müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olsun mantığıyla bir talep ortaya koymak sendikal mücadelenin temeline de aykırıdır. Çünkü, bugün işinize gelen bir hüküm, yarın bir başkaları tarafından aleyhinize kullanılabilir. Böyle bir durumda, itiraz hakkınız olmaz. O zaman, adama sorarlar, bu yönetmelik hazırlanırken neredeydiniz, itiraz ettiniz mi, yargıya taşıdınız mı, diye.

Bu sebeplerden dolayı, bir sendika, önce, ilkeli olmalıdır. Bir takım değişiklik tekliflerini ortaya koyarken, kıdem, liyakat, objektif kriterler gibi önemli kurallara dikkat etmelidir. Aksi bir tavır, ahlaki bir tavır olamaz. Şimdi sizlere bir sendikamızın MEB’in gönderdiği taslağın, Ek 2 Değerlendirme Formuna yönelik değişiklik taleplerini sunuyoruz.

Bu değişiklik taleplerinde kimlere ek puan verilmesi isteniyor:

1- Meslek liselerinde görev yapan atölye ve laboratuar ve meslek dersi öğretmenlerine (10 puan),

2-Kurucu müdürlere(15 puan),

3-İmam Hatip Liselerinin İHL meslek deris ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine (10),

4-Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi’nde görev yapmış olanlara (10 Puan),

5-Halen görev yapmak şartıyla, vekaleten veya geçici olarak görev yapanlara 10’ar puan verilmesi isteniyor.

Bu talepler gayet normal diyebilirsiniz, biz de sendika olarak bu taleplerin bir kısmına katılıyoruz. Yalnız bir şey daha var, komisyon takdir puanı da isteniyor, ne kadar, 1,2,3,4 ve 5 inci bölümlerde alınan toplam puanın yüzde onu kadar. Yani, 100 puan alan bir adaya komisyon, 1 puan da verebilecek, 10 puan da verebilecek. Bu takdir puanını kim nasıl ve neye göre takdir edecek, o belli değil. Ayrıca, yargı, takdir puanı verilmesini iptal etmişti, bildiğimiz kadarıyla! Galiba birilerinin bundan bile haberi yok. Hırs aklın önüne geçince böyle şeyler olabiliyor maalesef.

Burada esas dikkat edilmesi gereken eksiklik ise; Ek 2 Değerlendirme Formunda, mevcut asıl yöneticilere, müdürlere, müdür baş yardımcılarına ve müdür yardımcılarına ve öğretmenlikte geçen süreye her hangi bir puan istenmemesidir. Yani, yukarda her türlü yöneticiye, kurucu müdürlere, geçici veya vekaletle görev yapanlara puan istenmiş, ama asaleten görev yapanlar UNUTULMUŞ(!). Dikkatsizliğin bu kadarına da pes yani. Dikkatsizlik midir, artniyet midir takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Acaba, bu sendika asaleten görev yapan yöneticileri ve öğretmenleri unuttu mu, yoksa kasıtlı olarak mı onlara puan verilmesini teklif etmedi?

Aşağıda Mlli Eğitim Bakanlığının orjinal Ek 2 Değerlendirme Formu ile, ilgili sendikanın değerlendirme formunu  yayınlıyoruz. Bakanlık bile, yargının iptal kararlarından yılmış, istemeyerek de olsa ellerinden geldiği kadar insaflı davranarak, az da olsa, asaleten görev yapanlara puan veriyor, takdir puanını da, yargı kararına uygun olarak kaldırmış. Ama, bir sözde  sendika, Bakanlık kadar bile insaflı ve  objektif davranamıyor. Asaleten görev yapan, müdürler, müdür baş yardımcıları, müdür yardımcıları siz bu sendikaya hangi kötülüğü yaptınız? Siz, bugüne kadar, görevinizi layıkıyla yapmadınız mı, görevinizi suistimal mı ettiniz, yolsuzluk, arsızlık mı yaptınız ki, bu değerlendirme formunda esameniz okunmamış!!!