ŞUBE KONGRELERİMİZ 1-2 ARALIK’TA
Şube genel kurulları için, Genel Merkezin belirlediği tarih 1-2 Aralık 2007’dir. 4/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 7 inci Maddesi gereği, şube genel kurullarının merkez genel kurulundan iki ay önce bitirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, tüm şubelerimiz 2 Aralık 2007 tarihinde genel kurullarını tamamlamış olacaktır. Üye sayısı 500-3000 arasında olan şubelerimiz 100 delege ile, 3001-5000 arasında üye sayısına sahip şubelerimiz 125 delege seçerek genel kurullarını yapacaktır. Ayrıca, yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri, 4688 sayılı Kanun ve Türk Eğitim Sen Tüzüğü gereği, kendi genel kurullarına delege sıfatı ile katılacaktır. Bu durumda, 100 delege seçmiş olan şubeler 110 delege ile, 125 delege seçmiş şubelerimiz ise 135 delege ile genel kurullarını tamamlayacaktır.

Şube yönetim kurulları, 1 veya 2 Aralık 2007 tarihinde genel kurul yapmak için yönetim kurulu kararı alacaktır. Genel kurulun yapılması ile seçim yönetmeliği sitemizin http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20 adresinde bulunmaktadır.

Türk Eğitim Sen’in delege seçimleri son derece demokratik bir ortamda geçmiş, ülke genelinde delege seçimlerine katılım bir çok yerde yüzde seksen oranlarına ulaşmıştır. Belli sayıda delege seçilme mecburiyeti hasıl olduğundan dolayı, bazı üyelerimiz delege seçilmiş, bazıları seçilememiştir. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak, seçme ve seçilme hakkını kullanan, delege seçilen veya seçilemeyen bütün üyelerimize demokratik olgunlukları için teşekkür ediyoruz.

Üyelerimizin, Türk Eğitim Sen’e sahip çıkmak anlamındaki, bu arzu ve istekleri, sendikamız bakımından geleceğe daha güvenle bakmamıza sebep olmuştur. Bu vesile ile, 1-2 Aralık 2007 tarihinde yapılacak şube genel kurullarımızın aynı olgunluk, birlik ve beraberlik duygusu  içerisinde geçmesini diler, genel kurullarımızın tüm sonuçlarıyla hayırlı olmasını niyaz ederiz

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ