SENDİKAL FAALİYETLERE KATILIMDAN DOLAYI CEZA VERİLEMEZ
Yapılacak eylem Türk Eğitim Sen web. Sitesinde tüm eğitim çalışanlarına duyurulmuştur. Türk Eğitim-Sen’e üye eğitim çalışanları tüm yurt genelinde iş bırakmıştır. Bu sebeple sendika üyelerimize eyleme katılmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılması hukuka aykırıdır. Sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmış ve bu faaliyetlerin engellenmesi de TCK. 118/1 ve 2 maddeleri gereği suç unsurunu oluşturmaktadır. Eyleme katılmalarından dolayı disiplin soruşturması geçiren veya geçirecek olan üyelerimiz savunmalarında sendikal faaliyetlere katılmanın kanunen güvence altına alındığını ve sendikal faaliyetlerin kısıtlanamayacağını belirtmeleri Türk Eğitim-Sen eylem kararını ve Danıştay 12. Dairenin 2004/4148Esas, 2004/4209 Karar sayılı kararını ilgi tutarak savunma vermeleri menfaatleri icabı olacaktır.