TOPLU PAZARLIK SÜRECİ BAŞLADI
Toplantının başlangıcında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, kamu çalışanlarının, kamu çalışanı emeklilerinin ve aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon vatandaşımızın bu yıl sekizincisini yaptığımız toplu pazarlıklardan büyük beklentisi olduğunu belirtti. Akyıldız konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Daha fazla demokrasi diyenlerin; başta sendikalar olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması, karar alma sürecine dahil edilmesi ve yönetişim anlayışının geliştirilmesi için daha fazla gayret göstermesi gerekmektedir. Ancak özellikle son yıllarda, örgütlenme özgürlüğünün önünü açacak düzenlemeler konusundaki isteksiz tavır, arzu edilen gelişmenin sağlanamamasına neden olmaktadır. Ortak akıl çerçevesinde idare anlayışını benimsediğini söyleyenler, farklı görüşlere de saygı duymak, onları da dinlemek zorundadır.Aksi taktirde ortak akıl lafta kalır, yerine kıt akıl gelir.

Son dönemlerde kamu görevlileri ve sendikalar arasında bir ayrışmaya gidildiği herkesin malumudur. Bürokratların da sendikal ayrımcılıkta önemli roller oynadığı, kamu çalışanlarının arasında ayrıştırma politikaları uyguladığı gözden kaçmamaktadır. Bu tür yanlış uygulamalardan ve anlayışlardan vazgeçilmesi siyasi iradenin üzerinden atamayacağı en büyük sorumluluğu, gerçek anlamda adil idare anlayışının vazgeçilemez gereğidir. Baskı, ayrımcılık, sürgün, kadrolaşma ve adam kayırmanın had safhaya ulaştığı bir yılı geride bırakarak toplu görüşme dönemine girdik.Bu süreçte konfederasyonumuza bağlı sendika üyelerine, yöneticilerine ve genel başkanlarına kadar uzanan bir cenderenin içinde sendikacılık yapmak zorunda bırakıldık.

Sendika şube yöneticilerimizin sürgüne gönderilmeleri, üyelerimize kapalı kapılar ardında yapılan baskılar, tehditler, sendikal ayrım yapan bürokratlar, bizleri etkisiz kılmak için çırpınan siyasetçiler Türkiye Kamu-Sen'in gür sesini kısamamıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak, yapılan baskı, ayrımcılık ve yıldırma politikalarını şiddetle kınıyor, hukuksuz uygulamaları ve uygulayanları not ettiğimizi bildiriyoruz.

Bu kimseler için her türlü ulusal ve uluslar arası yasal yolu kullanacağımızı ve yapılan haksızlıkların hesabını yargı yoluyla  soracağımızı ilan ediyoruz.

Türkiye Kamu-Sen'i, kamu görevlilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için yürüttüğü faaliyetlerde, Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyen sendikacılık anlayışı konusunda yolundan döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."

Daha sonra toplantının gündem maddeleri belirlendi. Buna göre, Toplu Görüşmelerin 2. toplantısı 19 Ağustos 2009 Çarşamba günü yapılacaktır.

Kaynak: Türkiye Kamu-Sen