HAKLARIMIZI ENGELLEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

           İstanbul İli Avcılar İlçesinde, Türkiye Kamu Sen ile KESK’in almış olduğu karar uyarınca 25.11.2009 tarihinde gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eylemine katılan üyelerimiz hakkında disiplin cezası verilmiştir.

 

Dayanağını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden alan sendikal faaliyetlerde bulunma hakkı, T.C. Anayasası ve muhtelif iç hukuk mevzuatıyla da güvence altına alınmış olup, Türk Ceza Kanununun 118. maddesi uyarınca sendikal faaliyetlerin engellenmesi suç olarak kabul edilmiştir.

 

Türk Eğitim Sen olarak, üyelerimizin sendikal faaliyetlere katılmalarından dolayı disiplin cezası ile tecziye edilmelerine sebebiyet veren Avcılar Kaymakamı ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili hakkında suç duyurusunda bulunduk.

 

Ayrıca cezalandırılan tüm üyelerimiz adına İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve iptal davaları açılmaktadır. Gerektiği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilecektir.

 

Türk Eğitim Sen, haklarımızın önünde duran, sendikal faaliyetlerimizi engellemeye çalışan tüm unsurlarla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

 

İlgili Şuç Duyurusu Dilekçesi İçin Tıklayınız.