YETKİLİ SENDİKALARI BELİRLEME ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

 

Her yıl olduğu gibi bu sene de 15 Mayıs tarihi itibariyle yetkili sendikaların belirlenme süreci başlıyor. Hizmet kollarındaki yetkili sendikaların belirlenmesi Mayıs ayı maaş kesintilerine göre tespit edilecek.

 

Bu bağlamda, Mili Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 01 Nisan 2010 tarihinde yayınladığı bir genelgeyle yetki belirleme sürecinde kurumların yapacağı çalışmaları bildirmiş bulunmaktadır.

Buna göre;

Okul ve kurum müdürlükleri 15 Mayıs 2010 maaş bordrosuna ait Tevkifat Listelerini mal müdürlükleri/saymanlıklardan alarak EK-1 formunu (Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formu) doldurarak ve sendikaların iş yeri temsilcilerine de imzalatarak en geç 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilçe/merkez ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Ayrıca, doldurulan form kurumda personelin görebileceği bir yere asılarak ilan edilecektir.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul ve kurumlardan gelen EK-1 formlarını EK-2’ye (İlçe Sendikalı Personel Tespit Formu) dönüştürerek ve sendikaların ilçe temsilcilerinin imzasını da alarak en geç 18 Mayıs 2010 Salı günü mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

 

İl milli eğitim müdürlükleri, ilçelerden gelen EK-2 formlarını Ek-3’e (Toplantı Tutanak Formu) dönüştürecek ve sendikaların şube ya da il temsilciliği yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda imza altına alacak ve bir nüshasını sendika temsilcisine vereceklerdir. Ayrıca, il milli eğitim müdürlükleri 4688 sayılı kanunun 18 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılan personelin tespiti amacıyla da EK-4 formunu dolduracaklardır.

 

İl milli eğitim müdürlüklerinde hazırlanan EK-3 ve EK-4 formları en geç 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanlığına iletilecektir.