TALEPLERİMİZİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NA İLETTİK

Toplu Sözleşme  taleplerimizi Devlet Personel Başkanlığı'na sunduk. Konfederasyon talepleri Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut tarafından sunuldu.

Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşme Genel Sekreteri Necati   Alsancak talepleri sunmadan önce basına açıklamada bulundu. Konfederasyonların makul taleplerle masaya gelmesini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e de cevap veren  Alsancak, zam yağmuru yanında, hazırlanan taleplerin gayet makul olduklarını söyledi. 

Alsancak konuşmasında şunları söyledi: 

"Türkiye Kamu-Sen, 2011 yılında yapılması gereken; ancak siyasilerin işgüzarlığı nedeniyle 1 yıl geciken ve memurlarımızın dört ay boyunca zamsız maaş almalarına yol açan toplu sözleşme süreciyle ilgili olarak çalışmalarını tamamlamıştır.

Ülkemizin dört bir yanında elverişsiz çalışma şartları, yetersiz hizmet içi eğitim, yetersiz araç gereç ve kısıtlı kaynaklarla, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canını dişine takıp çalışan memurlar; uygulanan yanlış politikalar nedeniyle mağdur edilmektedirler.

 

Uygulanan ücret politikaları sonucunda ücret dengesizlikleri ortaya çıkmıştır.

 

Son bir yıl içinde sivri biber %185, dolma biber ve patlıcan %128, mandalina %102, salatalık %95, nohut %65, marul %64, yumurta %52, tavuk eti %38, sabun %33, deterjan %27 zamlanmıştır.

 

Sayın Bakan, toplu sözleşme masasına makul taleplerle gelmemizi istemektedir.

 

İğneden ipliğe her şeye zam gelmişken, Hükümet bir yılda benzin fiyatlarına %23, mazota %24, kömüre %26, doğalgaza %34, elektriğe %19 zam yaparken ne kadar makul davrandıysa, emin olun, Türkiye Kamu-Sen’in talepleri onlardan daha makuldür.

 

Bu zamlar ortadayken, tam 5 aydır memurlarımız zamsız maaş alıyorlarken, sayın Bakan’ın aklındaki makul talebini de merak ediyoruz.

 

Değerli basın mensupları,

 

Bizler hakça bir paylaşım, adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

 

Amacımız kamu çalışanlarını açlık sınırından kurtarmak ve insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturmaktır.

 

OECD ülkeleri içinde en zengin kesimle en yoksul kesim arasındaki uçurumun en büyük olduğu, gelir dağılımının en bozuk olduğu, yoksulluk oranının en yüksek olduğu ülke konumundan kurtulmak istiyoruz.

 

Açlık sınırı 1267; yoksulluk sınırı ise 1647 TL’ye yükselmiştir. Dört kişilik bir aile, yalnızca mutfak masrafı ve ev kirası için aylık 1304 liraya ihtiyaç duyduğu bir ortamda, memurlarımız ve emeklilerimiz tam dört aydır zam almadan yaşamaya mahkûm edilmişlerdir.

 

Bu gelişmeler ışığında, bu yıl yetkililerden iyi niyetli yaklaşımlar bekliyor ve mazeret üretmek yerine çözüm üretmelerini diliyoruz.

 

Türkiye Kamu-Sen’in 2012 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi; ikramiyeler ve ücret adaletinin sağlanması için talep ettiğimiz kısmi artışlar ve sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı için 401,75 TL; ortalama memur maaşı için 483,28 TL’dir.

 

Taleplerimizin karşılanması durumunda hali hazırda açlık sınırı seviyesinde, 1336,93 TL olan 15. derecenin 1. kademesindeki en düşük dereceli memurun maaşı 2012 yılı sonunda yoksulluk sınırına çıkarak 1738,68 TL olacaktır. (En düşük dereceli memur için toplam talebimiz %30’luk bir artış getirmektedir.)

 

Halen 1725,14 TL olan ortalama memur maaşı ise 2012 yılı sonunda 2208,42 TL olacaktır. (Ortalama memur maaşı için toplam talebimiz %28’lik bir artış getirmektedir.)

 

Değerli basın mensupları,

 

Kısaca genel bir değerlendirme yaparak, özetlemeye çalıştığım taleplerimizin karşılanması, memurlarımızın yıllardır biriken sorunlarının çözülmesi için büyük bir adım olacaktır.

 

Taleplerimiz, geçerli temellere dayanan, son derece makul ve karşılanabilir bir şekilde hazırlanmıştır.

 

Gereken ciddiyet ve azim gösterildiğinde, tüm taleplerimizin karşılanacağından eminiz.

 

Taleplerimizin karşılanmaması için tek engel, muhataplarımızın ekonomik tercihi olacaktır.

 

Milyonlarca kamu çalışanının gözü, kulağı bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuçtadır.

 

Kamu görevlilerini mutlu etmek, siyasetçilerin göstereceği iradeye bağlıdır.

 

Ekonomik tercihler, vatandaşlarımızı mutlu etme ve geliri adil paylaşma yönünde kullanılırsa kamu görevlilerinin yüzü bir nebze olsun gülecek ve zedelenmiş olan itibarı iade edilecektir.

 

Tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NA SUNULAN TALEPLERİMİZ

MALİ VE SOSYAL HAKLAR

 

EKONOMİK GEREKÇELER

 

Refah Payı

 

Ücretlerin reel olarak yükselmesi ve ülke içinde adil bir gelir dağılımı sağlanabilmesi için, çalışanların maaşlarına enflasyon oranlarının üzerinde bir miktar daha artış yapılması zorunludur. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında milli gelirlerin büyüklüğü kadar, gelirin dağılımı da hayati bir önem taşımaktadır. Sosyal politika uygulamaları, maliye ve para politikaları, ücret ve vergi sistemleri; milli gelirin adil bir şekilde paylaşılması ve ülkedeki en zenginle en yoksul arasındaki gelir farkının kabul edilebilir bir noktaya gelmesi için kullanılabilecek araçlardır.

 

En Düşük Dereceli Memur Maaşı (TL)

 

Yıllar

 

Aylar

Hükümet Kararlarına Göre Uygulanan

Refah Payı Uygulansaydı

Fark

(TL)

Fark

(%)

2003

Ocak

374,63

382,12

-7,49

-2,0

Temmuz

421,35

429,77

-8,42

-2,0

2004

Ocak

454,18

472,51

-18,33

-4,0

Temmuz

481,48

500,86

-19,38

-4,0

2005

Ocak

509,49

540,51

-31,02

-6,1

Temmuz

540,34

572,94

-32,60

-6,1

2006

Ocak

599,14

648,10

-48,96

-8,2

Temmuz

663,26

717,45

-54,19

-8,2

2007

Ocak

703,73

775,70

-71,98

-10,2

Temmuz

732,73

806,73

-74,00

-10,2

2008

Ocak

783,30

879,64

-96,34

-12,3

Ağustos

937,45

1052,93

-115,48

-12,3

2009

Ocak

974,95

1116,95

-142,00

-14,5

Ağustos

1018,82

1167,21

-148,39

-14,5

2010

Ocak

1044,29

1220,32

-176,03

-16,9

Temmuz

1083,11

1265,47

-182,36

-16,9

2011

Ocak

1210,71

1438,25

-227,54

-18,8

Temmuz

1259,14

1495,78

-236,64

-18,8

2012

Ocak

1336,93

1620,29

-283,36

-21,2

 

Ancak bunların yanında daha birçok faktör, milli gelirin ülkede yaşayan vatandaşlar arasında, kazanma gücüne bağlı olarak kabul edilebilir bir şekilde dağılımında etkindir. Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ülkede en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasında büyük uçurumlar oluşturmayacak, çatışmaya yer vermeyecek bir yapının kurulması ile mümkündür. Düşük gelirli grupların tüketim eğilimlerinin yüksek olması, tasarruf ve dolayısıyla, servet birikiminin oluşmasını engellemektedir. Böylece, düşük gelir-düşük servet-yeniden düşük gelir kısır döngüsü sürekli olarak yaşanmaktadır. Dolayısıyla, etkin bir yeniden dağılım önlemlerinin alınmadığı piyasa ekonomilerinde servet artışının büyük bir bölümü, serveti yüksek grupların eline geçmektedir.

 

Ortalama Memur Maaşı (TL)

 

Yıllar

 

Aylar

Hükümet Kararlarına Göre Uygulanan

Refah Payı Uygulansaydı

Fark

(TL)

Fark

(%)

2003

Ocak

531,00

541,62

-10,62

-2,0

Temmuz

608,21

620,15

-11,94

-2,0

2004

Ocak

644,78

670,51

-25,73

-4,0

Temmuz

683,47

710,74

-27,27

-4,0

2005

Ocak

718,28

761,86

-43,58

-6,1

Temmuz

754,87

800,64

-45,77

-6,1

2006

Ocak

803,58

869,33

-65,75

-8,2

Temmuz

894,70

967,83

-73,13

-8,2

2007

Ocak

945,93

1043,45

-97,52

-10,3

Temmuz

979,50

1080,49

-100,99

-10,3

2008

Ocak

1031,54

1160,51

-128,97

-12,5

Ağustos

1215,65

1367,66

-152,01

-12,5

2009

Ocak

1264,28

1450,81

-186,53

-14,8

Temmuz

1321,18

1516,10

-194,92

-14,8

2010

Ocak

1355,86

1586,94

-231,08

-17,0

Temmuz

1404,54

1643,91

-239,37

-17,0

2011

Ocak

1545,04

1844,67

-299,43

19,4

Temmuz

1606,84

1918,46

-311,62

-19,4

2012

Ocak

1725,14

2090,87

-365,73

21,2

 

Tablolarda da görüldüğü üzere yalnızca son 10 yılda vazgeçilen refah payı uygulaması nedeniyle en düşük dereceli memur maaşı olması gerekenden 283,36 TL, ortalama memur maaşı ise 365,73 TL daha düşük kalmıştır.  Bu nedenle gelir dağılımında adalet sağlamanın yolu çalışanlara refah payı ödemesi yapılmasından geçmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda uygulandığı gibi kamu görevlilerine her yıl için yapılan maaş artışlarının üzerine ek olarak %2 oranında refah payı ödenmelidir.

 

Hedeflenen Enflasyon Yerine Gerçekleşen Enflasyon

 

AKP hükümeti ile birlikte, 57. hükümet döneminde başlatılan kamu görevlilerine “gerçekleşen enflasyon” oranının üzerine refah payı eklenerek maaş artışı yapılması uygulamasından vazgeçilmiş ve böylece kamu görevlileri hak kaybına uğratılmışlardır. Bu durum verilen hakkın geri alınması anlamını taşımaktadır. Hükümet her yıl gerçekleşmesini ümit ettiği bir enflasyon hedeflemesi yapmakta ve kamu görevlilerinin maaşlarını hedeflenen enflasyon oranları çerçevesinde artırmaktadır.

 

Ancak birçok defa gerçekleşen enflasyon, hedeflenen enflasyonun iki katı düzeyinde olmuştur. Her ne kadar, dönem sonunda memur maaşlarına yapılan artışla, ortaya çıkan enflasyon arasındaki fark kapatılsa da, mal ve hizmet fiyatları ilgili dönem içinde memur maaşlarına yapılan artışları geçtiği için, maaşlar reel olarak azalmaktadır. Dönem sonlarında yapılan enflasyon farkı artışı, mevcut erimeyi telafi etmemekte yalnızca durdurmaktadır. Bu nedenle kamu çalışanlarının maaşlarının enflasyona karşı korunması için hedeflenen enflasyon uygulamasından vazgeçilerek, kamu çalışanlarına gerçekleşen enflasyon üstüne refah ücreti eklenerek ücret artışı yapılmalı, konfederasyonumuzun bu konudaki talepleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Uygulanmayan Uzlaştırma Kurulu Kararları

 

Toplu görüşmelerin başladığı 2002 yılından beri yapılan 9 görüşmenin 7’si uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve konu Uzlaştırma Kurulu’na taşınmıştır. Ancak bugüne kadar, kurulun hiçbir kararı uygulanmayarak büyük bir mağduriyet oluşturulmuştur.

 

En Düşük Dereceli Memur Maaşı (TL)

 

Yıllar

 

Aylar

Hükümet Kararlarına Göre Uygulanan

Uzlaştırma Kurulu Kararlarına Uyulsaydı

Fark

(TL)

Fark

(%)

2003

Ocak

374,63

410,02

-35,39

-9,4

Temmuz

421,35

451,01

-29,66

-7,04

2004

Ocak

454,18

496,63

-42,45

-9,34

Temmuz

481,48

537,68

-56,20

-11,67

2005

Ocak

509,49

695,58

-186,09

-36,52

Temmuz

540,34

737,31

-196,97

-36,45

2006

Ocak

599,14

800,50

-201,36

-33,60

Temmuz

663,26

877,09

-213,83

-32,23

2007

Ocak

703,73

974,35

-270,62

-38,45

Temmuz

732,73

1044,65

-311,92

-42,56

2008

Ocak

783,30

1111,20

-327,90

-41,86

Ağustos

937,45

1163,42

-225,97

-24,10

2009

Ocak

974,95

1209,96

-235,01

-24,10

Ağustos

1018,82

1264,41

-245,59

-24,10

2010

Ocak

1044,29

1314,99

-270,70

-25,92

Temmuz

1083,11

1367,59

-284,48

-26,26

2011

Ocak

1210,71

1521,50

-310,79

-25,67

Temmuz

1259,14

1604,36

-345,22

-27,42

2012

Ocak

1336,93

1703,83

-366,90

-27,44

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Uzlaştırma Kurulu Kararları, Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi

Not: 2011 yılında toplu sözleşme görüşmesi yapılmadığı için Uzlaştırma Kurulu kararı 2012 maaşlarına eklenmemiştir.

 

Ocak 2012 tarihi baz alındığında Uzlaştırma Kurulu kararlarının uygulanmaması dolayısıyla en düşük dereceli memur maaşında 366,9 TL, %27,4; ortalama memur maaşında ise 354,09 TL, %20,5 dolayında bir kayıp yaşanmıştır. Uzlaştırma Kurulu bugüne kadar verdiği kararların tamamının kabul edilerek hayata geçirilmesi durumunda Türkiye Kamu-Sen’in talepleri karşılanmaktadır.

 

 

Ortalama Memur Maaşı (TL)

 

Yıllar

 

Aylar

Hükümet Kararlarına Göre Uygulanan

Uzlaştırma Kurulu Kararlarına Uyulsaydı

Fark

(TL)

Fark

(%)

2003

Ocak

531,00

581,45

-50,45

-9,5

Temmuz

608,21

639,60

-31,39

-5,16

2004

Ocak

644,78

703,56

-58,78

-9,11

Temmuz

683,47

759,85

-76,38

-11,18

2005

Ocak

718,28

801,64

-83,36

-11,61

Temmuz

754,87

845,73

-90,86

-12,04

2006

Ocak

803,58

900,28

-96,70

-12,03

Temmuz

894,70

1002,01

-107,31

-11,99

2007

Ocak

945,93

1057,12

-111,19

-11,75

Temmuz

979,50

1115,26

-135,76

-13,86

2008

Ocak

1031,54

1195,52

-163,98

-15,90

Ağustos

1215,65

1418,32

-202,67

-16,67

2009

Ocak

1264,28

1475,05

-210,77

-16,67

Temmuz

1321,18

1541,43

-220,25

-16,67

2010

Ocak

1355,86

1603,09

-247,23

-18,23

Temmuz

1404,54

1667,21

-262,67

-18,70

2011

Ocak

1545,04

1849,93

-304,89

-19,73

Temmuz

1606,84

1945,93

-339,09

-21,10

2012

Ocak

1725,14

2079,23

-354,09

-20,53

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Uzlaştırma Kurulu Kararları, Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi

Not: 2011 yılında toplu sözleşme görüşmesi yapılmadığı için Uzlaştırma Kurulu kararı 2012 maaşlarına eklenmemiştir.

 

Açlık ve Yoksulluk Sınırı

 

Şubat 2012 itibarı ile memurların yalnızca yüzde 13’ü yoksulluk sınırının üstünde ücret almasına rağmen, refah ücreti seviyesinde maaş alan memur bulunmamaktadır. Planlama sürecinde tüm kamu çalışanlarının maaşlarının refah ücreti seviyelerine çıkaracak ücret politikalarının uygulamaya konulması gerekmektedir. Refah ücreti olarak konfederasyonumuzca belirlenen rakam Şubat 2012 için 3.330,6 TL’nin üzeridir. Bu nedenle de kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zamlarda yalnızca hedeflenen enflasyon yerine, gerçekleşen enflasyonu baz almak ve ülke genelinde yaşanan büyüme payını da bu rakamlara eklemek önemli bir unsurdur.

 

A- MALİ HAKLAR

 

2012 Yılı Maaş Artışları

 

Tüm kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2012’den itibaren seyyanen net 100 TL artış yapılması, bu amaçla halen 0,88562 olan taban aylık gösterge rakamının 1,01362 olarak belirlenmesi

 

Tüm kamu görevlilerinin maaşlarında 2012 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde refah payı da dahil olmak üzere %10’ar oranında artış yapılması, buna bağlı olarak memur maaş katsayısının 1 Ocak 2012’de 0,066187’den 0,072805’e; yan ödeme katsayısının 0,020987’den 0,02310’a; seyyanen net 100 TL artış yapılması suretiyle 1,01362 olarak belirlenen taban aylık katsayısının ise 1,1150’ye yükseltilmesi; bu yolla sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşının 1336,93 TL’den 1580,62 TL’ye çıkarılarak 243,69 TL; hali hazırda 1725,14 TL olan ortalama memur maaşının ise 2007,65 TL’ye yükseltilerek 282,51 TL artış yapılması

 

1 Temmuz 2012’den itibaren ise memur maaşlarına %10 zam yapılarak maaş katsayısının 0,8010; yan ödeme katsayısının 0,02540; taban aylık katsayısının 1,2265 olarak belirlenmesi ve en düşük memur maaşının, ikinci altı aylık dilim için 158,06 TL; 2012 yılı toplamında 401,75 TL artış yapılarak 1738,68 TL; ortalama memur maaşına ikinci altı aylık dilim için 200,77 TL; 2012 yılı toplamında ise 483,28 TL artış yapılarak 2208,42 TL olarak belirlenmesi

 

Gerçekleşen enflasyonun yılın her iki dönemi için hedeflenen enflasyonu geçmesi durumunda aradaki farkın kamu görevlilerinin maaşlarına dönem sonu itibarı ile yansıtılması

 

Bütün bunlara ek olarak ayrıca özel hizmet tazminatı oranlarında düzenleme yapılmasıyla ilgili talebimizin gerçekleşmesi sonucunda maaşlara net 100 TL tutarında bir artış daha sağlanması

 

Bayram İkramiyesi

 

Yılda iki kez, dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine brüt asgari ücret tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmesi

 

Özel Hizmet Tazminatı

 

·        Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup personellerin özel hizmet tazminatlarının eğitim durumu ve kadro pozisyonu gözetilerek yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması, en düşük özel hizmet tazminat oranının %65 olarak belirlenmesi ve diğer oranlara da 21 puanlık artış yapılması

 

Ek Gösterge

 

Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin kadrosunun verilmesi

 

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanamayan personele en düşüğü 2200 olmak üzere ek gösterge verilmesi ve ek göstergelerin hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi, aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge farklılığının giderilmesi; ek göstergenin 8. dereceden başlaması ve 2200 olan ek gösterge rakamının 3000’e yükseltilerek, diğer ek gösterge rakamlarının da bu artışa paralel olarak 800’er puan artırılması

 

· Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm Teknik Eğitim Fakültesi ve 4 yıllık teknik okul mezunlarının unvanlarıyla uygun kadrolarda Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmesi ve bu personelin diğer dört yıllık yüksekokul mezunu teknik personele uygulanan ek gösterge ve tazminat oranlarından faydalandırılması

 

Ek Ödeme

 

2 Kasım 2011 Tarihinde çıkarılan 666 sayılı KHK ile gerek anayasa gerekse kanunlarla belirtilmiş olmasına rağmen, kamu görevlilerinin en temel mali ve sosyal haklarından biri olan ek ödeme ve eşit işe eşit ücret konusunun, toplu sözleşme sürecinden kaçırılarak, tek taraflı bir düzenleme ile hatta TBMM’den, yasama denetiminden dahi kaçırılarak Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesinin yanlış olduğunu vurgulamakta fayda vardır. Toplu sözleşme masasının konusunu teşkil etmesi gereken ek ödemenin KHK ile düzenlenmesi doğru bir yaklaşım olmamıştır. Bu nedenle ek ödeme kararnamesinin taraflarla yapılacak toplantı ile yeniden belirlenmesi

 

Ek ödemelerin de emekli ikramiyesi ve emekli aylığına esas sayılması için gerekli çalışmanın yapılması

 

Ücret adaleti, çok yönlü sağlanması gereken bir unsurdur ancak KHK ile farklı kurumlarda aynı ünvana sahip kamu görevlilerinin ücretleri eşitlenmiş, kamu görevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi göz ardı edilmiştir. Ek ödemenin ücret adaletini tam olarak sağlaması için gerekli çalışmanın yapılması

 

666 Sayılı KHK ile düşük oranda artış getirilen Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, memur, şef ve şube müdürleri, müfettişlerin ek ödeme oranlarının 25 puan artırılması

 

KİT’lerde görev yapan personel ile diğer çalışanlar arasında meydana gelen ek ödeme farklılığının kaldırılarak eşitlenmesi

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya çıkan ek ödeme sorunlarının giderilmesi; bu çerçevede, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan ve ek ödeme artışından hiç faydalanamayan öğretmen, profesör, doçent, yardımcı doçent  unvanlarında görev yapanların ek ödeme oranlarının 75 puan; araştırma görevlisi, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, PTT çalışanları, araştırmacı, polis, subay, ast subayların ek ödeme oranlarının 50 puan; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurlarla, Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin ek ödeme oranlarının 25 puan artırılması

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı-normal uzmanlık; merkez-taşra uzmanları gibi farklılıkların giderilmesi, aynı unvanlı personelin özlük haklarının eşitlenmesi

 

666 sayılı KHK ile ek ödeme oranları %120’den %115’e düşürülen sivil savunma uzmanlarının ek ödeme oranlarının yükseltilmesi

 

Döner sermayesi olmayan kurumlarda görev yapan kurum doktorlarının ücretlerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki emsal doktorlarla eşitlenmesi için ek ödeme oranlarının yükseltilmesi

 

Üniversite hastanelerinde akademik personel döner sermaye ve ek ödeme uygulamasından birlikte faydalanırken, idari personele yapılan ek ödeme ile döner sermaye ödemesi mahsuplaştırılmaktadır; bu adaletsizliğin giderilerek, idari personelin de her iki ödemeden birlikte faydalandırılmasının sağlanması

 

·        399 sayılı KHK’ya göre II sayılı cetvel hükümlerine göre çalışmakta olana personele yapılan ek ödemelerdeki adaletsizliğin ve eşitsizliğin, öncelikle aynı unvanlı personelden başlayacak şekilde giderilmesi, %42 olarak belirlenen ek ödeme alt sınırının %67’ye; %67 olarak belirlenen oranların %90’a; %82 olarak belirlenen oranların ise %100’e çıkarılması

 

·        Üretimi teşvik primi, fazla mesai, yangın tazminatı gibi ödemelerle ek ödemenin ilişkilendirilmesi, mahsuplaşma yapılması veya bu ödemelerin tamamen kaldırılması uygulamasından vazgeçilmesi

 

2013 Yılı Maaş Artışları

 

Tüm kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2013’ten itibaren seyyanen net 100 TL artış yapılması, bu amaçla taban aylık gösterge rakamının 1,3545 olarak belirlenmesi

 

Tüm kamu görevlilerinin maaşlarında 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde refah payı dahil olmak üzere %10’ar oranında artış yapılması, buna bağlı olarak memur maaş katsayısının 1 Ocak 2013’de 0,08811; yan ödeme katsayısının 0,02790; seyyanen net 100 TL artış yapılması suretiyle 1,3545 olarak belirlenen taban aylık katsayısının ise 1,490 olarak belirlenmesi; bu yolla sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşının 283,87 TL artışla 2022,55 TL; ortalama memur maaşının ise 330,84 TL artışla 2539,26 TL olarak belirlenmesi

 

1 Temmuz 2013’den itibaren ise maaş katsayısının 0,0969; yan ödeme katsayısının 0,03070; taban aylık katsayısının 1,6390 olarak belirlenmesi ve en düşük memur maaşının ikinci altı aylık dilim için 202,26 TL; 2013 yılı toplamında 486,13 TL aratarak 2224,81 TL; ortalama memur maaşının ise ikinci altı aylık dilim için 253,93 TL; 2013 yılı toplamında ise 584,77 TL aratarak 2793,19 TL olarak belirlenmesi

 

Gerçekleşen enflasyonun yılın her iki dönemi için hedeflenen enflasyonu geçmesi durumunda aradaki farkın kamu görevlilerinin maaşlarına dönem sonu itibarı ile yansıtılması.

 

Döner Sermaye ve Fon Gelirleri

 

Döner sermaye ve fon gelirlerinin ilgili kurumlarda çalışan tüm personele adil bir şekilde dağıtılacak düzenlemenin yapılması, 209 ve 2547 sayılı Kanunda belirlenen oranların yükseltilerek, genel merkez ve taşrada ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi

 

·        Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye Yönetmeliğinde yer alan kadro unvan katsayılarının personelin eğitim durumları da göz önüne alınarak yeniden kategorize edilmesi yönünde düzenleme yapılması

 

Üniversite hastanelerinde yaşanan mali krizin giderilmesi için genel bütçeden kaynak aktarılması ve döner sermaye gelirlerinden ödenen maaşların genel bütçeden ödenmesi

Yıllık izin, şua izni ve hastalık raporu sürelerinde döner sermaye ve tazminatlardan kesinti yapılmaması hususunda düzenleme yapılması

 

Ek Ders ve Nöbet Ücretleri

 

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında –Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Acil Afet Yönetimi Başkanlığı gibi- fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti ödenmesi

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176.maddesindeki gösterge rakamlarının yükseltilerek, ek ders ücretlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; ek ders gösterge rakamlarının iki katına çıkarılması; hafta içi saat 18.00’den önceki ek dersler için 140 olan gösterge rakamının 280; hafta sonu ve hafta içi saat 18.00’den sonraki ek dersler için 150 olan gösterge rakamının 300 olarak belirlenmesi

 

Çalışma şartlarına bağlı olarak nöbetçi öğretmenlere, taşıma merkezli okullardaki öğretmenlere, birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlere, teneffüs yapmayan okul öncesi öğretmenlerine haftalık 6 saat, ilave ek ders ücreti ödenmesi

 

Örgün ve yaygın eğitim kurumları ve ikili eğitim yapan okullardaki yöneticiler arasında oluşan ek ders ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için en yüksek ek ders ücreti alan personel baz alınarak yeni bir düzenleme yapılması

 

Nöbet tuttuğu halde nöbet ücreti alamayan personelin de bu haklardan faydalandırılması

 

 

 

Fazla Mesailer

 

Fazla mesai ücretlerinin çalışanın saat başı ücreti olarak belirlenmesi ve fazla çalışmaların yeniden düzenlenmesi, tatil günü ve bayram günlerinde yaptırılan zorunlu çalışma karşılığında fazla mesai ve nöbet ücretinin bir kat fazla ödenmesi

 

Kurumlarda vardiyalı çalışan memurlara işçiler gibi vardiya zammının verilmesinin sağlanması

 

Milli ve dini bayramlar nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan “idari izin’lerde, birçok kamu kurum ve kuruluşu çalışmaktadır. İdari izin kullanan kamu görevlilerinin lehine bir uygulama olurken, idari izin kullanmayanların aleyhine bir uygulama olmaktadır. “İdari izin” günlerinde çalışan personele mesai ücreti ödenmesi

 

Fazla mesai karşılığında izin verilmesi uygulamasının kaldırılarak, ücretinin ödenmesinin sağlanması

 

Kamu Görevlilerinin Emeklilik Hakları ve Emekli Kesenekleri

 

Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve diğer ödemelerin de emekli keseneğine dâhil edilmesi

 

Emekli olan kamu görevlilerinin özel hizmet tazminat oranlarının belirlendiği tablonun

 

                            “0 – 2199 arası %40 olan oranın %80

                        2200 – 3599 arası %70 olan oranın %110

                        3600 – 4799 arası %130 olan oranın %140

                        4800 – 6399 arası %150 olan oranın %160

                        6400 – 7599 arası %180 olan oranın %190

                        7600 – 8399 arası %200

                        8400 ve üstü için   %240” şeklinde yeniden düzenlenmesi

 

Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlamasının kaldırılması, bu yolla her çalışanın çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi almasının sağlanması

 

Devlet memurluğundan istifa ettikten sonra tekrar memuriyete dönenlerin boşta geçen sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanılması yoluyla değerlendirilmesinin sağlanması

 

Kamu Görevlilerinin Ücretlerinin Vergilendirilmesi

 

Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak, gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi

 

B- SOSYAL HAKLAR

 

Aile Yardımı ve Çocuk Parası

 

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan personele aile yardımı ve çocuk parası ödenmesi

 

Aile yardımı gösterge rakamının 3600; çocuk parası için öngörülen göstergenin ise 500 ve 1000 olarak belirlenmesi

 

Yiyecek Yardımı

 

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin Uzlaştırma Kurulu’nun konu hakkında verdiği karar göz önünde bulundurulmak kaydıyla yeniden düzenlenmesi, kamu görevlilerinin 399 Sayılı KHK, 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında çalıştırılan personel ile işçi sayılmayan sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere tamamının işçilerde olduğu gibi bir öğün yemek bedeli 7 TL’den az olmamak üzere düzenleme yapılarak, yemeklerden ücretsiz yararlanmasının sağlanması, yemek hizmeti sunulmayan ya da ücretsiz yemek imkânından faydalanmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak personele ödenmesi ve yemek bedellerinden KDV alınması uygulamasına son verilmesi

 

Üretim birimlerinde, açık havada ve radyoaktif ışınlara maruz kalınan işyerlerinde görev yapanlara günde bir defa ayran, yoğurt, pekmez, süt gibi ayni yardım ya da bunların karşılığı günde 5 TL’den az olmamak üzere nakdi yardım yapılması

 

 

 

 

Giyim Yardımı

 

Giyim yardımı miktarının günün şartlarına göre, %100 oranında artırılarak yeniden düzenlenmesi, kamu görevlilerinin tamamına bu giyim yardımının yapılması

 

Kira Yardımı

 

Kirada oturan kamu görevlilerine, Uzlaştırma Kurulu kararı doğrultusunda 100 metrekare lojmanda oturan kamu görevlilerinden alınan aylık lojman kirası kadar kira yardımı yapılması

 

Evlenme Yardımı

 

Memur ve sözleşmeli personele bir defaya mahsus olarak 25 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında evlenme yardımı verilmesi

 

Eğitim Yardımı

 

Çocuğu yüksek öğrenim gören kamu görevlilerine aylık 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunacak rakam üzerinden eğitim yardımı yapılması

 

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

 

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin uygun ölçeklerle ayrım yapılmaksızın, MEB ve üniversiteler dahil tüm eğitim çalışanlarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan Kuran Kursu öğreticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli öğretmenler gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim hizmeti veren personele de ödenmesi

 

Ulaşım Yardımı

 

Kamu görevlilerine ulaşım yardımı verilmesi konusunda Uzlaştırma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma yapılması, servisi olmayan kurumlarda görevli personele ulaşım bedeli verilmesi

 

Diğer Sosyal Yardımlar

 

657 sayılı Kanunun 207. maddesi uyarınca ödenen doğum ve 208. maddesi uyarınca ödenen ölüm yardımı ödeneklerinin bir kat artırılması

 

C- TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

 

Toplu Sözleşme İkramiyesinin yıllık 20 bin göstergenin, memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar üzerinden 4 eşit taksit halinde ödenmesi (Üçer aylık dönemlerde 330,9 TL; yıllık toplam 1323,74 TL)

 

D- ZAM VE TAZMİNATLAR

 

Harcırahlar, Görev Yollukları

 

Harcırah ve yollukların amacına uygun olarak, Uzlaştırma Kurulu kararları doğrultusunda, 70 TL seviyesine çıkarılması ve 10 günlük konaklama sınırının kaldırılması

 

İlk defa göreve başlayan veya yeniden atanan kamu görevlilerine de harcırah ödenmesi

 

Sözleşmeli personelin de harcırah alabilmelerinin sağlanması

 

Seyyar Görev Tazminatı

 

·        Seyyar görev tazminatının zamanında ödenmesinin sağlanarak, görevlendirilen mahal ve coğrafi özellikler göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden düzenlenmesi ve oranının yükseltilmesi

 

·        4/B statüsünde çalışmakta iken 4/A statüsüne geçen personelden, köylerde çalıştırılanlara da kadrolarına uygun olarak seyyar görev tazminatı verilmesinin sağlanması

 

 

 

E- ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ARTIRICI DİĞER KONULAR

 

Mazeret İzni, Yıllık İzin, Süt İzni

 

Yıllık izinlerin işgünü esasına göre düzenlenmesi, günlük idari izinlerin yıllık izinden düşülmemesi

 

Yol izinlerinin kullanılmasında, idareye tanınan taktir yetkisinin kaldırılarak, uygulama birliğinin sağlanması

 

3 güne kadar olan mazeret izinlerinin işyeri amirlerince verilmesi

 

Radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilen izin süresinin 45 güne çıkarılması

 

Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi

 

Bakmakla yükümlü olunan kişilere hastanelerde günübirlik refakat eden kamu görevlilerinin refakatçi sayılması için gerekli düzenlemenin yapılması

 

6111 sayılı Kanunla getirilen izin haklarının tüm sözleşmeli personel tarafından kullanılmasının sağlanması

 

Lojman

 

·        2954 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalışmakta olan personelden, 657 sayılı Kanuna göre çalışan personelde olduğu gibi, kamu konutunda oturanların ödediği kiralardan KDV alınması uygulamasına son verilmesi

 

·        Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre kamu lojmanlarında oturacakların görev ve hizmet tahsisli sıralamasının günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi

 

·        Kurumların taşra birimlerine ait lojmanların, hizmet tahsisli lojmana çevrilmesi

 

·        Özelleştirme ya da başka sebeplerle atıl hale gelen kuruluşlara ait lojmanların ihtiyacı olan diğer kuruluş çalışanlarına tahsis edilebilmesinin sağlanması

 

Kreş

 

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması hakkındaki 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda KREŞ bulunmayan veya kreşi kapatılan kamu kurumlarında KREŞ açılması; kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında Kreş açma zorunluluğunun getirilmesi veya personele 0-6 yaş çocuk için kamu görevlilerine ödenen çocuk parasının iki katı tutarında kreş yardımı yapılması

 

Kademe İlerlemesi, Kadro Dereceleri ve Hizmet Sınıfları

 

657 Sayılı Kanunun 64. maddesinin yeniden düzenlenmesi ve kalkınmada öncelikli illerde görevlendirilen personelin tamamının 2 yılda bir yapılan kademe ilerlemesinden yararlanmasının sağlanması; ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. maddesi gereğice mecburi olarak kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelere görevlendirilen personele 2 yılda bir 1 kademe verilmektedir. Ancak, mecburi görevlendirmeye tabi olan personelin eşleri mecburi görevlendirme kapsamı dışında ise bu haktan yararlanamamaktadırlar. Durumun düzeltilmesi için ilgili kanunda düzenleme yapılması

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelden uygun kriterleri taşıyanların bir defaya mahsus sınavsız olarak Genel İdari Hizmetler veya Teknik Hizmetler sınıfına geçirilmesi, Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışan şoför, koruma ve güvenlik görevlilerinin istekleri halinde memur kadrolarına atanması

 

·        8. ve 9. Dönem Toplu görüşmelerde karar altına alınan ancak uygulanmayan, Yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen MKE’de görev yapan itfaiye personeli ile DHMİ’de görev yapan ARFF unvanlı itfaiye personelinin ve Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nde görev yapan şoförlerin genel idari hizmetler sınıfına alınması

 

Belediyelerde Çalışan Personel

 

Belediyelerde çalışanların maaşlarının genel bütçeden karşılanarak vaktinde ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması

 

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hakkı

 

Tedavi, ilaç, ortez ve protez giderlerinden ve hastanelerde ve eczanelerde hastalardan alınan katılım payı uygulamasının kaldırılması

 

·        Özel hastane ve polikliniklerde yalnızca kamu görevlileri için uygulanan katılım payı alınması uygulamasının kaldırılması ve özel sağlık kuruluşlarında tetkiklerden fark parası alınmayacak şekilde düzenleme yapılması

 

·        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin ortak hükümler başlığı altındaki“… Hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir” ibaresinin kaldırılması

 

·        Kamu çalışanları yoğun iş temposu ve yaşam koşullarından dolayı psikolojik olarak sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Yakın zamanda yasalaşması beklenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak verimliliğin artırılması, motivasyonun sağlanması adına kurum tabipliğinde psikolog görevlendirilmesi

 

Burs alan çocukların ebeveynleri üzerinden sağlık sigortası hakkından faydalanamaması sorununun çözülmesi

 

Taşeronlaşmanın Önlenmesi ve Kadro İhtiyacının Karşılanması

 

Kadro ihtiyacı duyulan kurumlara yeteri kadar kadro verilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesi, kamu görevlisi yerine işçi istihdam edilmesi uygulamasına son verilerek (örneğin TCDD’de memur kadrosu bulunan makinist ve tren teşkil memuru yerine işçi alımı yapılmaktadır), dışarıdan hizmet satın alma yoluyla oluşturulan taşeronlaşmanın önüne geçilmesi

 

·        Kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilmesi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği, Fiili Hizmet Zammı

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hazırlanan tasarının bir an önce yasalaşması ve kamu görevlilerinin ergonomik kurallara uygun ortamlarda çalışmasının sağlanması

 

·        İnsan sağlığını tehdit eden maddelere maruz ve görevi icabı kaza yapma riski ile karşı karşıya kalan ile meslek hastalıklarına yakalanma riski olan bilumum personelin sğlık taramaları yapılarak, meslek hastalığı riskinin tespit edilmesi ve tedbirlerin alınması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınması

 

·        5510 Sayılı Kanunun fiili hizmet zammını düzenleyen 40. maddesinin yeniden düzenlenmesi ve fiili hizmet zammından faydalanması gerektiği halde yararlanamayan çalışanlara haklarının iade edilmesi

 

Ağır işlerde çalışan personelin, belli bir yaşa geldiğinde farklı bir görevle görevlendirilmesi

 

Tarife Altı Yönetmelik

 

Kurumların ürettiği mal ve hizmetlerden kurum çalışanlarının işçilerde olduğu gibi ücretsiz ya da belirli bir oranda indirimli olarak yararlandırılması (Tarife Altı Yönetmelikle verilen ve daha sonra iptal edilen hakların yeniden sağlanması)

 

Tayin, Atama, Terfi, Yer Değiştirme, Geçici Görevlendirme

 

Emeklilik yaşının dikkate alındığında, kurumlarca memurların görevde yükselmelerinde ve unvan değişikliklerinde yaş sınırının konması anlamsız olmakla beraberinde Anayasaya da aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle görevde yükselme ya da unvan değişikliklerinde kurumlarca konan yaş sınırının kaldırılması

 

Görevde yükselme sınavlarının ihtiyaç bulunan kurumlarda derhal açılmasının zorunlu hale getirilmesi, bu çerçevede yapılacak sınavların 2 yılda bir, kurumların ihtiyaçları tespit edilerek merkezi olarak yapılması

 

·        Genel İdari Hizmetler Sınıfında memur kadrosunda çalışanların teknik lise ve/veya 2 yıllık teknik yüksek okul bitirmeleri halinde, teknik kadroya geçiş haklarının verilmesi için unvan değişikliği sınavlarına katılmalarının sağlanması

 

Görevde Yükselme Çerçeve Yönetmeliği’nin konfederasyonların da görüşü alınarak yeniden düzenlenmesi, boş kadro olması halinde görevde yükselme imtihanlarının en geç 6 ay içinde yapılması, vekâleten görevlendirme yapılmaması, ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği gerektiren, eğitim sonucu elde edilen unvan ve meslekle (mühendis, avukat, tekniker, teknisyen, hemşire gibi) ilgili kadrolara kurum içinden sınavsız olarak atama yapılmasının sağlanması

 

Unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartının kaldırılarak, 50 puana kadar en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı adedince personelin atamasının yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması

 

Kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir şart aranmaksızın eş durumu, sağlık ve öğrenim özründen dolayı tayin taleplerinin dikkate alınması, tayin ve atamalarda aile bütünlüğünün korunmasının sağlanması,

 

KPSS sınavı ile sözleşmeli olarak atanan memurların, diğer bir atama döneminde başka bir kurumu kazanması durumunda, eski kurumundan istifa etmeden yeni kuruma geçişinin sağlanması

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların her hangi bir nedenle eşi, yakınları veya işyerindeki çalışanlar ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik veya psikolojik şiddet nedeni ile naklen atanma talebinde bulunması halinde, aralarında kamu görevlileri sendikalarının temsilcilerinin de yer alacağı ve idarece oluşturulacak inceleme komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, naklen atanmasının yapılması hususunda düzenleme yapılması

 

Görevde yükselme sınavında, hizmet yılı esası dikkate alınarak yalnızca puanla değerlendirme yapılması ve bu konuda baz alınan Ek-1 Değerlendirme Ölçütlerinin kaldırılması

 

15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan düzenleme ile 657 sayılı DMK’nun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele getirilen eş durumu nedeni ile nakil ve karşılıklı yer değişikliği hakkının Üniversite Hastaneleri arasında kullanılabilmesi için anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan “kurumlar arası” ibaresinin “farklı kuruluş kanunlarına tabi kurumlar” olarak yeniden düzenlenmesi

 

Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması

 

Terör Nedeniyle Görevi Başında Hayatını Kaybeden Personel

 

Terör nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden ya da yaralanan memurların da şehit veya gazi asker ve polislerimiz gibi değerlendirilmesi

 

·        Şehit ve gazi çocukları için özel okul ve dershanelerde %5 oranında ücretsiz kontenjan ayrılması

 

Şehit ailelerinin yeniden özür grubuna dâhil edilmesi

 

Personelin Eğitimi

 

Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, eğitim göreceği ilde çalıştığı kuruma öncelikle atanmasının sağlanması

 

Çalışanlara iş tanımlarına uygun olarak örgüt kültürü, sendikal haklar ve iş hayatıyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmesi; yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin teşvik edilmesi

 

Görev yaptığı il dışında 2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık yüksekokul ve yüksek lisans eğitimine hak kazanmış personelin mevzuat gereği naklen atanamaması halinde eğitim süresi boyunca geçici olarak görevlendirilmesi için düzenleme yapılması

 

Ön lisans eğitimini tamamlayan personelin bölümleriyle ilgili lisans tamamlama hakkının sağlanması

 

Mezun olduğu yüksek okuldan aldığı unvan dışında, farklı bir unvan ile istihdam edilen personele unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın, kıdem yılı baz alınarak kadro tahsis edilmesi

 

·        Sınavsız veya dikey geçiş sınavı ile bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde bitirilen bölümün mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmesi

 

Teknisyen yardımcılarından gerekli öğrenim niteliklerini taşıyanların teknisyen kadrolarına atanması

 

Herhangi bir alanda sertifikasyon eğitimi alan personelin alanının dışında görevlendirilmemesi yönünde düzenleme yapılması

 

Personelin Güvenliği

 

Okullarda ve 1. derece sağlık hizmeti sunucularında şiddet olaylarına karşı KPSS sınavı ile işe alınan güvenlik görevlisi kadrolarının tahsis edilmesi

 

Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaması ve korunması için şiddet uygulamasına karşı ağır yaptırımlar getirecek ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması

 

Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması

 

Mesleği icabı değişik kültür ve geleneğe sahip yörelerdeki vatandaşlara hizmet veren bayan personelin can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde caydırıcı ve eğitici tedbirlerin alınması

 

Personelin çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi ve mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi, retina kontrolü gibi tedbirlerin mahkeme kararıyla bireysel insan hakkı ihlali sayıldığı  için bu tür uygulamaların kaldırılması yönünde düzenleme yapılması

 

Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi

 

 

 

 

Engelli Personel

 

Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmesi için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin alınması; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmaması

 

Engelli sayılma düzeyinin yeniden belirlenmesi

 

Kamu Görevlilerinin Görev Tanımı

 

Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmesi; memurların yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan işlerin tespit edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş başta hizmetli, memur ve teknisyenler olmak üzere tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlarının yapılarak personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

 

İntibak

 

01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda ve özel sektörde geçen sözleşmelilik, işçilik sürelerinin ve açıktan vekil olarak görev yapılan sürelerin tamamının kazanılmış hak aylıklarına sayılması

 

Memurların intibaklarında uygulanan emsal uygulamasının kaldırılması

 

Eğitim Gören Çocuğu Olan Kamu Görevlileri

 

Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması

 

Çocukların sadece ikamet ettiği mahaldeki bir okula kayıt zorunluluğu getirilmesi çalışan velileri zor durumda bırakmaktadır. Yeni bir düzenleme ile kamu çalışanlarının çocuklarını, işyerlerinin bulunduğu yerlerdeki okullara da kayıt yaptırabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması

 

Devlet memurlarının özel eğitime muhtaç çocuklarının, devletçe karşılanan aylık 8 saatlik ders sayısının 12 saate çıkarılması ve devlet tarafından karşılanmaya devam edilmesi

 

Devlet okullarına, öğrenci başına aylık 100 TL ödenek ayrılması ve bu yolla okulların kaynak ihtiyacının karşılanması

 

Nöbetçi Memurluğu

 

Gelişen teknoloji ve ulaşım imkânları da göz önünde bulundurularak, 18.01.1966 tarihinde kabul edilen ve 29.01.1966 tarih ve 12213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması hakkındaki kanunun kaldırılarak, nöbetçi memurluğu uygulamasına son verilmesi

 

Sicil, Disiplin Uygulamaları

 

Maliye Bakanlığı uygulamasında olduğu gibi (“bir suça iki ceza verilmez “ tespitini yapan Danıştay kararları üzerine 01.06.2006 tarih ve 16316 sayılı yazıları ile Kınama ve kademe ilerlemesi cezası alanların, sonraki bir tarihli yazı ile de Uyarma ve Aylıktan Kesme cezalarından ek ödeme kesilmesine son verilmiştir) bütün kurumların disiplin cezalarında uygulanan kesinti hükümlerinin kaldırılması, disiplin cezalarına ayrıca ekonomik ceza verilmemesi

 

Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için 657 sayılı Kanunun 133. maddesinde öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 2 ve 4 yıla indirilmesi

 

25 Kasım ve 16 Aralık 2009 tarihlerindeki eylemlerden dolayı açılan disiplin soruşturmalarına son verilmesi

 

Askere Giden Personel

 

Askere giden personele askerlik süresi boyunca, sosyal güvenlik katkı payının kurumlarınca karşılanması ve söz konusu personelin izinli olduğu süre boyunca çalışırken aldığı maaşın ¼’ü  oranında ödeme yapılması

 

 

Doğum Yapan Personel

 

Ücretsiz doğum iznine ayrılan personele izin süresi boyunca, sosyal güvenlik katkı payının kurumlarınca karşılanması ve söz konusu personelin izinli olduğu süre boyunca çalışırken aldığı maaşın ¼’ü  oranında ödeme yapılması

 

Kamu Hizmet Araçları ve Bunlardan Faydalanan Vatandaşların Korunması

 

Tüm kamu hizmet araçlarının KASKO kapsamına alınması

 

Ambulans kazaları sonucunda yaralanan veya hayatını kaybeden ambulans şoförleri ile ambulans içerisinde görevli sağlık çalışanları ve vatandaşlara yüksek teminatlı ferdi kaza sigortası yapılmak suretiyle söz konusu personel ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması

 

Deprem ve Doğal Afet Bölgesinde Görev Yapan personel

 

Deprem, sel, su baskını, yangın/orman yangını gibi doğal afete maruz kalan bölgelerde görev yapmakta iken hayatını kaybeden kamu görevlilerinin, hizmet sürelerine bakılmaksızın emekliliğe hak kazanmalarının sağlanması

 

Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmesi ve istemeleri halinde başka bölgelere tayin hakkı sağlanması

 

F. 399 SAYILI KHK UYARINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL

 

 

Hali hazırda 5 olan temel ücret grubunun kaldırılması

 

399 sayılı KHK’nın 30. maddesinde gerekli değişikliklerin yapılarak, fazla mesai ücretlerinin normal çalışmalarda saat başına denk gelen tutar olarak belirlenmesi

 

“Çalışma Şartları”nın temel ücretten bağımsız bir kriter olarak ücretin belirlenmesine esas unsurlara dahil edilmesi ve oranının %2; %5 ve %10 olarak belirlenmesi

 

2954 sayılı TRT Kanununun 50. maddesinin (ı) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

 

399 sayılı KHK’nın 31. maddesinin değiştirilerek ilk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında harcırah ödenmesinin sağlanması

 

Gelir Vergisi konusunun yeniden gözden geçirilmesi ile özellikle 2954 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi personel ile 657 sayılı Kanuna göre yapan personel arasındaki gelir vergisi eşitsizliğinin, gelir vergisine tabi unsurların yeniden belirlenmesi suretiyle giderilmesi

 

KİT’lerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda bir defa takım elbise ve ayakkabı ile 3 yılda bir defa mont verilmesi

 

Gece nöbeti tutan ve vardiyalı çalışanlara, bu çalışmalarına karşılık, ücreti dışında her bir saati için net 5 TL gece nöbeti ve vardiya zammı ödenmesi

 

Para tahsilatı ve mali konularda iştigal eden ve ücretlerinden kefalet aidatı kesilen kamu görevlilerine aylık net 200 TL’den az olmamak üzere Mali Risk Tazminatı ödenmesi

 

Açık alanlarda çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları süreyle orantılı olarak sözleşme ücretleri dışında her bir saati için net 5 TL Açık Hava Ödeneği ödenmesi

 

KİT’lerde görev yapan ve üst öğrenim yapmış ancak 2 yıl içinde unvan değişikliği sınavı yapılmaması nedeniyle ataması yapılamayan personele üst öğrenim ücretinin verilmesi

 

Unvanları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alıp da memurluk hizmeti gördürülen personele yaptıkları işe ait unvanın sınavsız olarak verilmesinin sağlanması

 

KİT’lerde çalışan personelin yıllık izinlerinin yıl içinde ve 2 parçada kullanılabilmesinin sağlanması

 

DMK’nun 104-A maddesi gereğince, memurlara verilen izinlerin, 399 sayılı KHK gereğince II sayılı cetvelde görev yapan personele de uygulanması için gerekli düzenlemenin yapılması

 

399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personelin sözleşmelerinden Damga Vergisi alınması uygulamasına son verilmesi

 

G. 657 SAYILI KANUNUN 4-B MADDESİ VE DİĞER MEVZUAT UYARINCA ÇALIŞTIRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

Açıktan uzun süreli vekil olarak atanan personeller ile 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek, bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi, Haziran 2011 tarihindeki uygulama dışında bırakılarak kadroya geçirilmeyen İl Özel İdarelerinde Çalışanlar, Belediye Çalışanları, Üniversitelerde Proje Kapsamında Çalışan 4/B’liler, TRT Çalışanları, Et ve Balık Kurumu Çalışanları, Denizcilik Müsteşarlığı Çalışanları, Ulaştırma Bakanlığı Çalışanları, TMO Çalışanları, TİGEM Çalışanları, DHMİ Çalışanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, TUREM Çalışanları, Usta Öğreticiler, Vekil Öğretmen, Ebe ve Hemşireler, Vekil İmam- Hatipler, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, TOKİ Çalışanları gibi tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

 

Söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar;

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılması

 

Sözleşme süresinin 5 yıla çıkarılması veya aynı işyerinde çalışmaya devam edilmesi halinde her yıl alınan sözleşme yenileme ücretinin bir defaya mahsus alınması hususunda düzenleme yapılması

 

Sözleşme dönemi içerisinde becayiş ve eş durumu münasebetiyle yer değişikliğinde bulunan sözleşmeli personelden yıl içerisinde mükerrer damga vergisi alınmaması

 

Naklen atanma ve karşılıklı yer değiştirme hallerinde yolluk ödenmesi hususunda düzenleme yapılması

 

Aynı hizmet niteliğine ve mesleğe haiz fakat farklı statü ve öğrenim durumunda olan sözleşmeli personelin karşılıklı olarak yer değiştirebilmeleri için düzenleme yapılması

 

Sözleşmeli personellere eğitim durumundan dolayı naklen atanma veya geçici görevlendirme hakkının verilmesi

 

Sözleşmeli personellerin Hac’da görevlendirilmesi için düzenleme yapılması

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel alımlarında, halen her hangi bir kurumda görev yapan sözleşmeli personelin müracaat yapamaması yönündeki yasağın kaldırılması

 

Sözleşmeli personellerin iptal-ihdaslarının objektif kriterlere göre yapılması hususunda düzenleme yapılması

 

4/B sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenmesi yönünde düzenleme yapılması

 

Sözleşmeli personellere görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekâleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri hususunda düzenleme yapılması

 

Sözleşmeli personelin maaş ve döner sermaye bordrolarının internet ortamında e-bordro sistemi oluşturularak yayınlanması

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip haline getirilerek yeknesaklığın sağlanması

 

Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesi

 

Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarda 4/B kapsamında çalıştırılan personele ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesi için düzenleme yapılması

 

Kapsam dâhilinde köylerde istihdam edilen personelin çalışma şartlarının düzenlenmesi (barınma, işyeri, ulaşım)

 

H. 657 SAYILI KANUNUN 4-C MADDESİ UYARINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL

 

Ülkemizde kamu yönetimindeki çarpıklık, özellikle personel sistemi içinde kendisini göstermektedir. Kamuda 657 sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır.

 

Kamu hizmeti sunan çalışanların, birçok farklı hukuki düzenlemelere tabi olması, kamudaki yeknesaklığa da olumsuz etki etmektedir. Bu nedenle aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak bir tarafta nispeten yüksek maaş alan diğer tarafta ise insan onuruna yaraşmayan haklarla çalıştırılan kesim aynı anda bulunabilmektedir. Bu tür uygulamalar nedeniyle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamak da sosyal eşitliğe ulaşmak da mümkün olamamaktadır.

 

Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür. Kaldı ki; 4 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile bu çalışanların da kendi içinde farklı uygulamalara gidilmiş, var olan adaletsizlik daha da derinleştirilmiştir. İlgili kararla 4-C statüsünde istihdam edilen kamu görevlerinin bir bölümü için yeni haklar sunulurken, Bakanlar Kurulu Kararı’nın sadece özelleştirme sebebiyle işsiz kalan ve kalacak olan işçilerden 4-C statüsünde istihdam edilenleri kapsaması, büyük bir insan hakkı ihlalini de ortaya çıkarmıştır. Bu nedenledir ki; özelleştirme mağduru olanlar ile ihtiyaç üzerine 4-C’li statüde geçici olarak çalışanlar arasında farklı bir uygulama söz konusu olmuştur. Aynı kanunun aynı bendi uyarınca, belki de aynı kurumda çalıştırılan ve aynı işi yapan personeli farklı uygulamalara tabi tutmak ne adaletle ne de insan hakkıyla bağdaşabilir.

 

Bununla birlikte 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmış olup, 2011 Genel Seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011'de bir sendika ziyareti sırasında “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden 7 ay geçmiş olmasına rağmen hala aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Yıl başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin aileyi ve çocukları koruma mantığının, istisnasız tüm çalışanlarımıza uygulanması, Sayın Hayati Yazıcı’nın 2011 genel seçimleri öncesinde verdiği, “4-C kapsamında çalışan personele aile yardım ödeneceği” sözünün hayata geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bunun yanında yine özel kararlarla bazı kurumlarda görev yapan 4-C’li çalışanların çalışma süreleri birbirinden farklı belirlenmektedir. Buna göre TBMM’de çalışan 4-C’li personel, bir yılda 11 ay 29 gün çalışırken, TÜİK’teki 11 ay 21 gün, özelleştirme kapsamında diğer kurumlarda istihdam edilen 4-C’liler ise yılda 11 ay çalışmakta ve 1 ay boyunca maaş alamamaktadır.. Bu nedenle, yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi, adalet ve hakkaniyet beklentilerinin karşılanması için ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin bütününü kapsaması, mevcut sözleşmelerde bu çerçevede değişiklik yapılması ve kapsam dâhilindeki geçici personelin çalışma sürelerinin 12 ay’a çıkarılması gerekmektedir.

 

Haziran 2011’de kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kadroya geçirilmesi sağlanmışken, 4-C’li personelin kapsam dışında tutulması, kamuda sözleşmeli olarak çalışan, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı bulunan ve dolayısıyla kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gereken 4-C’li personelin bir kez daha mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu bakımdan Anayasanın eşitlik ilkesi adına 4-C’li personelin de kadroya geçirilmesi uygun olacaktır.

 

657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca geçici olarak çalıştırılan on binlerce personel ve aileleri, yapılacak düzenleme ve çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile sorunlarının çözüme kavuşturulmasını umutla beklemektedir.

 

Bu nedenle:

 

4-C statüsünde personel istihdamı sınırlanmalı, asli ve sürekli hizmetlerde bulunan personel kadroya geçirilmesi

 

Farklı kararlarla, kurumlara özel ödemeler kaldırılarak tüm 4-C’li personelin maaşları, emsali kadrolu personelin maaşları ile orantılı olarak belirlenmeli, tüm 4-C’li personelin özlük hakları kurum farkı gözetilmeksizin eşitlenmesi

 

4-C personelinin de sosyal yardımlardan faydalanması sağlanması

 

Bu kapsamdaki personelin fazla çalışma ücretinden faydalandırılmaması, ILO sözleşmelerine ve insan haklarına aykırı bir uygulamadır. 4-C personeline de fazla mesai ücreti ödenmesi

 

4/C statüsünde istihdam edilen personelin; eş durumu dolayısıyla yer değiştirmesi ve askerlik dönüşü göreve başlamasının sağlanması

 

4/C statüsünde istihdam edilen personel üzerinde yöneticiler ve amirler tarafından oluşturulan keyfi uygulamalara son verilmesi

 

4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin, görev tanımlarının yapılması, sicil ve taltif uygulamaları gibi konularda yasal mevzuat çalışmaları yapılması

 

Sözleşmeler için damga vergisi ödemesi zorunluluğunun kaldırılması, 6111 sayılı torba kanunla diğer sözleşmeli personel için getirilen bu hakkın 4-C’li personel için de geçerli olabilmesi amacıyla düzenleme yapılması.

 

I. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA BULUNAN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONEL

 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22’ nci maddesine göre yapılan personel nakillerinde, nakle tabi tutulan personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihlerinin yıl içinde farklılıklar göstermesi nedeniyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan vergi oranlarındaki artış, fark tazminatına esas tutulan ücreti düşürmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için nakle tabi tutulan personelin Ocak ayı başındaki maaşlarına yıl içinde yapılacak artışlar eklenerek belirlenecek rakamın baz alınması

 

Özelleştirme Uygulamaları kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan personelden, devir aşamasında özelleşen kurumunda çalışmayı tercih edenlere, 1 yıl süre ile iş güvencesi sağlanması ve bu süre içinde çalışanın isteği halinde Devlet Personel Başkanlığı’nca başka kurumlara nakledilme hakkının verilmesi

 

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkındaki kanun doğrultusunda kurumu devredildikten sonra Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla diğer kurumlara atanacak personelin atanacağı il ve kurumlardaki durumuna uygun boş kadroları bilgisayar ortamında görüp, tercih yapabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması

 

Özelleştirilen kurumlarda çalışanların diğer kurumlara dağıtımında mutlaka sendikaların temsilci bulundurulmasına imkân sağlanması

 

Özelleştirme Uygulamaları kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan Sendika ve şube yöneticilerinin aynı hizmet kolunda bulunan bir kuruma atamasının yapılması için gerekli düzenlemenin yapılması

 

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkındaki kanun doğrultusunda diğer kurumlara ataması yapılanların, kadro derecelerinin korunması

 

Daha önceki yıllarda karar altına alınan ancak hâla uygulanmayan konulardan olan; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Araştırmacı olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kaydıyla atama teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talep çerçevesinde atama yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesi için kanuni düzenleme yapılması

 

4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi halinde, nitelikleri, atama yapılacak kurumlardaki boş kadro durumu dikkate alınarak aynı hizmet kolunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir kuruma atanmalarının sağlanması

 

J. KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ

 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre görev mahallinde kullanılan silah ve tabancalar için ödenmekte olan silah tazminatlarından güvenlik personelinin de faydalanmasının sağlanması

 

Güvenlik görevlisi olarak çalışan personele, yıpranma ve risk vardiya primi adı altında ek tazminat ödenmesi

 

Güvenlik görevlilerinin görevlerinde yükselmelerinin sağlanabilmesi için hiyerarşik bir düzen oluşturulması

 

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu koruma ve güvenlik personelinin yararlanamadığı ek ödeme katsayılarının artırılması ve temel ücretlerinin bir üst basamak olan 3. gruptan verilmesinin sağlanması

 

Koruma ve güvenlik şefleri ile diğer şefler arasındaki ücret farkının giderilmesi

 

Sağlık nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma gelen güvenlik personelinin kurumlarının memur kadrolarına atanmalarının sağlanması

 

Koruma ve güvenlik personelinin yıpranmalarına karşılık, fiili hizmet zammından faydalanmasının sağlanması

 

 

HİZMET KOLU İTİBARI İLE

YETKİLİ OLMAYAN SENDİKALARIMIZIN

TEMEL

TALEPLERİ

 

 

(Bu kitapçıkta yer alan talepler, sendikalarımızın taleplerinin tamamını kapsamamaktadır. Kitapçıkta yalnızca hizmet kolu itibarı ile bazı taleplere yer verilmiştir. Taleplerin tamamına, sendikalarımızın internet sitelerinden ulaşılabilir.)

 

TÜRK EĞİTİM-SEN

TÜRK SAĞLIK-SEN

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

TÜRK İMAR-SEN

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

TÜRK ENERJİ-SEN

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

TÜRK EMEKLİ-SEN