POLİS-SEN DESTEK İSTEDİ

Kuruluş ve örgütlenme çalışmalarını devam ettiren Polis-Sen destek ziyaretleri kapsamında Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezini ziyaret etti..

Genel Başkan İsmail KONCUK’a örgütlenme ve kuruluş çalışmaları çerçevesinde bilgiler veren Polis-Sen Basın sözcüsü Abdurrahman YILMAZ “Polisin sendikalı olmasının artık bir ihtiyaç olduğunu belirterek, teşkilatlarının Yüzde 97’sinin üniversite mezunu olduğunu ve Avrupa’ya bakıldığında hemen hemen  tüm polislerin sendikalı olduklarını söyledi. Sendikal hak taleplerini en tepe noktalara kadar ilettiklerini ifade eden Yılmaz,  çalışmaları esnasında zaman zaman engellemelerle karşılaştıklarını da belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ise, emniyet teşkilatının sendikalaşma yolunda attığı bu adımları tebrik ederek, “baskının yoğunlaştığı bu dönemde bu sendikayı kurmak çok önemlidir. Polislerimizin bu cesur tavrı herkese örnek olmalıdır. Polisler sosyal ve ekonomik haklar konusunda sıkıntılar yaşamakta, mücadelenize kararlıkla devam etmeniz gerekir. Bizler hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin ILO standartlarında sendikal haklara sahip olması için mücadele veriyoruz. Sendika hakkının her şeyden önce bir insan hakkı olduğu konusu unutulmadan, Türk polisinin örgütlenmesi sağlanmalıdır.

Türkiye gerek Örgütlenme Özgürlüğü ile ilgili 87 sayılı ILO sözleşmesini gerekse Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalayarak zaten istisnasız olarak tüm çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenebileceğini kabul etmiştir. Anayasamızın 90. maddesine göre usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası sözleşmeler kanun hükmündedir ve bunların iptali için dava dahi açılamaz. Dolayısıyla Türkiye’nin imza altına aldığı bu sözleşmelerle Türk polisinin örgütlenmesi güvence altına alınmıştır. Bunun aksini savunanlar büyük bir hukuki garabet içerisine düşerler.  Biz. Türkiye Kamu-Sen olarak demokrasinin toplumun her kademesinde tüm kurumlarıyla yerleşmesinden yanayız. Bu bakımdan kurduğunuz sendikanın da demokrasi kültürümüze ve özellikle emniyet teşkilatının daha demokratik hale gelmesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.” dedi.

Kamu çalışanları olarak polislerin haklarını korumak için sendikalaşma yolunda attıkları her adımın çok önemli olduğunu belirten Koncuk, yıllardır terör örgütlerinin hedefi haline getirilen ve mesleki anlamda birçok sorunla karşı karşıya bulunan polislerin sendikalaşması noktasında geç bile kalındığını, demokratikleşme yolunda atılan adımların önüne siyasi iradenin engel koymaması gerektiğini kaydetti. 

Koncuk, emniyet yetkililerinin engelleme çabalarına da değinerek, “Tehditlere ve baskılara itibar etmeyiniz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’da belirtildiği gibi bir Hukuk devletidir. Bununla birlikte Uluslararası Hukuk kuralları vardır. Yetkililer, polisimizin bu arzusuna saygı duymalıdır. Kimse kendini Anayasa’nın üzerinde görmesin, Türkiye Kamu-Sen polisin bu iradesine gem vuranların karşısında durur ve onları deşifre eder” dedi.

 

Gerekirse her yılın Haziran ayında gerçekleşen ILO toplantılarında konuyu gündeme getirebileceklerini belirten Koncuk, Türkiye Kamu-Sen’in kurulacak Polis-Sen’e her türlü  desteği vereceğini söyleyerek, “İleri demokrasi, çalışanları ayrıştırmak demek değildir” dedi. Koncuk, kurulacak olan polis sendikasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.