YALANLARLA TÜRKİYE KAMU-SEN’İ YIPRATAMAZSINIZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK 03.12.2012 tarihli Milli Gazete’de “Cebeci misafirhanesi sendikacı eliyle satılmış” başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığını belirterek bir açıklama yapmıştır.

 

ÇAMUR AT İZİ KALSIN!

16 Nisan 2010 yılında SGK yönetim kurulu toplantısında misafirhanelerin satışı ve özel sektöre kiralanmasına yönelik alınan kararda Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı Bircan Akyıldız’ın imzasının da olduğu ve “Cebeci misafirhanesi sendikacı eliyle satılmış” başlıklı gazete haberi gerçeği yansıtmamaktadır. 

5 KASIM 2009 TARİHLİ KARAR!

Adı geçen Cebeci misafirhanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ait misafirhanelerin tamamının işletme hakları veya mülkiyetlerinin devredilmesi 5 Kasım 2009 tarihinde SGK yönetim kurulunun toplantısında alınmış bir karardır.

Bu toplantıya Memur-Sen temsilcisi Yusuf Yazgan’da katılmış ve toplantıda şu karar alınmıştır. “ SGK’ya ait misafirhanelerin işletme veya mülkiyetlerinin devredilmesine ve bu konuda ilgili birimlerce çalışma yapılması ve rapor düzenlenmesine karar verilmiştir.”

KARARA İMZA ATAN MEMUR-SEN’DİR!

Bu toplantıya ifade etiğimiz gibi Memur-Sen Temsilcisi Yusuf Yazgan’da katılmış ve alınan bu karara imza koymuştur. Alınan karar gereği ilgili birimlerin düzenledikleri raporlara istinaden yönetim kurulu 16 Nisan 2010 tarihinde eski Genel Başkanımız Bircan Akyıldız’ın da katılımıyla toplanmış ve satışa karşı bizzat Sayın Akyıldız’ın direnmesi sonucu söz konusu tesislerin kiralama yöntemiyle, ayrıca kurum personeline harcırah kanununda belirtilen bedeller dahilinde % 25 yer ayrılması şeklinde şartname hazırlanmasına karar verilmiştir.

TOPLANTIDAN KAÇTILAR!

Hazırlanan şartnameler ve sözleşme taslaklarının kabul edilmesi 16 Temmuz 2010 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında karar altına alınmıştır. Ancak bu tarihte kamu çalışanlarını temsilen yönetim kurulu üyesi olan Yusuf Yazgan bu toplantıya izin alarak ve bilerek katılmamış adeta masadan kaçmıştır.

YANLI VE TARAFLI BİR HABER!

Bugün Milli Gazetede yeniden ve bilinçli bir şekilde servis edilen bu haber yanlı ve taraflı haberciliğin göstergesidir. Yukarı da verilen tarihler ve yaşanan olaylar silsilesine bakıldığında Türkiye Kamu-Sen’in asla böyle bir tezgah içinde olmadığı, aksine memurların haklarını her ortamda ve alanda korumak adına direnç gösterdiği aşikardır. Türkiye Kamu-Sen atılan iftira ve karalamalara rağmen yoluna dimdik devam edecek ve kamu çalışanlarının hakları için haklı mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Gazetede yayınlanmak üzere yaptığınız bu haberin  gerçek bilgilerine ulaşmak ve kimlerin bu olayda imzası olduğunu öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan o dönem yapılan toplantıların tutanaklarına ulaşabilir ve sağlıklı bilgiyi edinebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur 

 

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı