MEB İLE KOMİSYON TOPLANTISINDAKİ TALEPLERİMİZ.
Milli eğitim Bakanlığı’nın çalışma barışının yerleşmesi açısından ortak isteklerimizi hayata geçirmesi,  taşıması gereken sorumluluk ilkesi gereğidir. Çalışma barışını korumak adına bugüne kadar tek bir adım atmayan MEB, bu fırsatı iyi değerlendirmelidir.
Bu komisyonda kararlaştırılarak MEB ten talep edilen 12 madde aşağıdaki gibidir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVETİ ÜZERİNE OLUŞTURULAN KOMİSYONUN 08-13/03/2007 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILAR SONUNDA ÖĞRETMEN ATAMA YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ KONUSUNDA AŞAĞIDA YER VERİLEN TALEPLER TOPLANTIYA KATILAN SENDİKALARIN ORTAK GÖRÜŞÜ OLUP İVEDİLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI İÇİN BAKANLIĞA SUNULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

TÜM SENDİKALARIN ORTAK TALEPLERİ

1-      Öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde 30 Eylül tarihinin esas alınması,

2-      Öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirmelerinde norm kadro açığı olan okulların tümünün elektronik ortamda ilan edilmesi.

3-      Her ikisi de öğretmen olan eşlerin birlikte ve aynı hizmet alanı olacak şekilde başvuruda bulunma zorunluluğunun sona erdirilerek, Yönetmeliğin 20/3 maddesinde yer verilen düzenlemeden, öğretmenlerin öğretmen olan eşlerinin de yararlandırılması.

4-      657 sayılı Kanunun Ek 39 uncu maddesine dayalı yer değiştirme uygulamalarında sürecin hızlı ve etkin işlemesi için gerekli çalışma yapılması, bu kapsamda bulunan personelin norm kadro yetersizliği halinde boş öğretmen kadrolarına atanmasına yönelik çalışma yapılması.

5-      Eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme başvurularında eşleri SSK veya Bağkur kapsamında olanların eş durumu özründen yer değiştirme başvurusunda bulunması için 120 gün SSK primi ödenmesinin yeterli sayılması.

6-      Yer değiştirme döneminin başladığı tarih itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olanların bulunduğu hizmet alanında çalışılması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesine imkan sağlanması.

7-      Yer değiştirme başvurusunda bulunulabilecek eğitim kurumu, il veya ilçelerde sınırlama yapılması uygulamasından (konuyla ilgili yargı kararının varlığı da göz önüne alınarak) vazgeçilerek, il ve eğitim kurumu sınırlandırılması olmaksızın bütün eğitim kurumlarının tercihine açık hale getirilmesi ve norm kadro açığı bulunan kurumlarının ayrıca açıklanması.

8-      Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zorunlu olarak ve/veya re’sen yer değiştirme işlemine tabi tutulmak için gerekli olan birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illerde üç yıllık çalışma süresinin hesabında fiilen çalışılan sürelerin değerlendirmeye alınması, (aylıksız izinde geçirilen sürelerin dikkate alınmaması örnek: Askerlik süresi, doğum izni)

9-      Zorunlu bölge hizmetini yapmakta iken askerlik nedeniyle aylıksız izinde geçirilen süreler ile doğuma bağlı olarak aylıksız izinde geçirilen sürelerin hizmet süresinden sayılması, ayrıca birinci hizmet bölgesinde görevli iken askere gidenlerin askerlik hizmetini zorunlu bölge hizmeti kapsamındaki il veya ilçelerde yapmaları halinde bu sürelerin zorunlu hizmet süresinden sayılması yönünde uygulama yapılması.

10-   Alan değişikliği uygulamalarında değişiklik isteyebilecek alanlar ile değişiklik uygulaması kapsamında yer verilen alanlar yönüyle sınırlama yapılmaması. (Örn: fen bilgisi öğretmenliğine, alan değişikliği yoluyla halen sınıf öğretmeni olarak görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinde başvurabilmesi)

11-   Eğitim-öğretim yılı içerisinde açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik il genelinde duyuru yapılmasına ilişkin şartın uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi.

12-   Aylıksız izinde bulunan öğretmenler ile geçici görevli olarak görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme başvurusunda bulunmasına ilişkin sınırlamanın kaldırılması.