MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN İNANILMAZ İHMAL!
Milli Eğitim Bakanlığı inanılmaz bir hataya daha imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ve şu anda okullarda okutulan 11. sınıf Coğrafya kitabının 133. sayfasında yer alan Türkiye fiziki haritasında Ağrı Dağı’nın adı “Ararat” olarak geçmektedir.

Kitapta, “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 19.04.2007 gün ve 88 sayılı kararıyla ders kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2007 gün 2682 sayılı yazısı ile birinci baskıdan 305 bin adet basılmıştır” ifadesi yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla 2007 yılında basılan 11. sınıf coğrafya ders kitapında yer alan bu ihmal affedilemez boyuttadır. Zira “Ararat” kelimesi günümüzde sözde “Ermeni Soykırımı” iddiasının sembolü haline gelmiştir, Bugüne kadar ders kitaplarında pek çok yanlışlığa imza atan Bakanlık, anlaşılan o ki, hatalarından ders çıkarmamıştır.

Bugün ülkemizin içten ve dıştan kıskaç altına alındığı, Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerinin alabildiğine arttığı, bölücü haritaların elden ele dolaştığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin fiziki haritasında Ağrı Dağı’na “Ararat” denmesi oldukça manidardır. Ayrıca başında “Milli” kelimesi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, bu haritayla istemeden de olsa Ermeni propagandasına yeni bir zemin oluşturmaktadır.

Ararat’ın anlamı Ermeniler için son derece önemlidir. Ayrıca hatırlanacağı üzere 1915-1920 yıllarındaki Ermeni olaylarının konu alındığı "Ararat" isimli bir filmde tarihi gerçekler saptırılmış ve Türk Milleti haketmediği şekilde suçlanmıştı.

Bu noktada şu soruların cevabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi gerekmektedir:
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin haritasında Ağrı Dağı nasıl Ararat olarak yer almıştır?
• Ders kitaplarını incelemekle yükümlü olan Talim Terbiye Kurulu, böylesine bir hatayı nasıl gözden kaçırmıştır?
• Bu harita Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine Ermenistan haritası mıdır?
• Milli Eğitim Bakanlığı, Ağrı yerine Ararat kelimesini kullanarak, Ermeni davasında havlu mu atmaktadır?


Kaliteli bir eğitim ancak nitelikli insan yetiştirme ile mümkündür. Nitelikli insan yetiştirmenin mihenk taşını ise, “sağlam bir milli bir eğitim politikası” oluşturmaktadır. Ancak milli eğitimde ard arda yapılan hatalar nedeniyle, ülkemiz ne yazık ki ayakları yere sağlam basan bir milli eğitim politikası üretememektedir. Özellikle öğrencilere servis edilen ders kitaplarının titizlikle incelenmemesi eğitim sistemimize büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu görevini eksiksiz yerine getirmeli ve ders kitaplarında hiçbir hataya yer vermemelidir.

Coğrafya kitabında Ağrı Dağı’nın adının Ararat olarak yazılması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk hatası değildir ancak bunun Bakanlığın son hatası olmasını umut ediyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işlevine hiç yakışmayan bu büyük hatayı ivedilikle düzeltmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.