İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI
e-Okul sisteminin uygulamaya konulmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişiklik taslağıyla ilgili sendikamızın da görüşü istenmiştir.