ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN MAĞDURİYETİNİ ÇÖZÜN
Verilen karar sendikamız avukatı aracılığıyla temyiz edilmişti. Sonuçta Danıştay 2. Dairesi dosyayı karara bağlayarak üyemiz lehine karar verilmişti.

Bu temyiz kararıyla; daha önceden Anadolu Lisesinde çalışan öğretmenlerin Danıştay kararıyla iptal edilen 2005/73 Sayılı Genelge kapsamında görevden alınmaları halinde tekrar görevde kalmalarını sağlayabilecek, örnek olabilecek bir karardır. Bu kararı 2005/73 Sayılı Genelge ile ilk defa atanan öğretmenler içinde, “Anadolu Lisesinde çalışan öğretmenler” statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bakanlığın Danıştay 2. Dairesinin verdiği karar üzerine, yeni davaların açılmasını önlemek için 2005/73 sayılı genelgeye göre atanıp,  kararnameleri iptal edilen tüm öğretmenlerin Anadolu Liselerinde çalışmalarının yolunun açılması gerektiğine dair Sendikamız Milli Eğitim Bakanlığına 09.06.2008 tarihli yazı gönderdi