YÖNETİCİ ATAMALARINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR GİDERİLMELİDİR