EK ÖDEMELERDEN DOLAYI YAŞANAN ÜCRET ADALETSİZLİĞİ GİDERİLSİN
Toplu Görüşme masasında ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla yapılan komisyon çalışmaları esnasında ek ödemelerden kaynaklanan sorunlar görüşülmüştür. Daha önceden de denge tazminatı alamayan eğitim çalışanlarından Şefler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, Eğitim uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmeyle çalışan öğretmenlerin ek ödemeden yararlanamadıkları, dolayısıyla hak kaybına uğradıklarından, durumlarının düzeltilmesi istenmiştir. Genel Başkan tarafından gündeme taşınan bu konu Maliye Bakanlığı yetkililerince kabul görmüş, iyileştirme çalışmalarının yapılacağı sözü alınmıştır.
Aldığımız son haberlere göre çalışmaların sonuçlandığı, iyileştirme çalışmalarının yapıldığı bilgileri gelmektedir. Dileğimiz iyileştirmenin, çalışanlarımız lehine sonuçlanmasıdır. Hükümetler yıllardır ülkemizde eşit işe eşit ücretten bahsetmişler ama bunu bugüne kadar gerçekleştirememişler. Sendikamız konuyu yetkili sendika olarak her yapılan toplu görüşme masasına taşımıştır. Bu kapsamda yapılan ek ödemeyi iyi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Ancak kamudaki maaş adaletsizliğini gidermek için çıkarılan ek ödeme düzenlemesi, birçok yeni mağduriyetleri beraberinde getirmiştir. Mağduriyetlerin biran önce çözüme kavuşturulması gerekir. Düzenlemede özellikle Şefler, şube müdürleri, İlköğretim Müfettişlerinin, ek ödemelerden mahrum bırakılması, çarpık haksız bir tablo doğurmuştur. Hiyerarşik yapı bozulmuştur.
Ek ödemeden Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında geçici görevli olarak çalışan yaklaşık 3 bin öğretmen yararlanamadı. Kadroları okulda olduğu halde bakanlık merkez teşkilatı ile il milli eğitim müdürlüklerinde çeşitli amaçlarla görevlendirilen öğretmenler, okuldaki öğretmenlerden daha az maaş alır duruma düştü. Söz konusu öğretmenler, müfredat ve ders kitabı yazım ve inceleme, uluslararası projelerin yönetiminde, illerde ise bilgisayar formatörü olarak ve il proje birimlerinde görev yapmaktadır. Kayıpları 2006 yılındaki ek ödemeden de yararlanamamış olmalarından dolayı 248 YTL'yi buldu.
Ücret açısından kurumlar arasında çalışanlar bakımından büyük dengesizlikler oluşmuştur. Ek ödemeyle makas daha da açılmıştır. Örneğin A kurumunda masa başında çalışan bir memur maaş+yılda 3 ikramiye+döner sermaye+vb, alırken B kurumunda masa başında çalışan bir memur ise sadece maaş almakta, bunun dışında başka bir ücret alamamaktadır. Bu nedenle memurlar buldukları ilk fırsatta kurum değiştirmeye çalışarak maaşlarını iyileştirme gayretinde olmuşlardır.
Eğitim çalışanı dediğimiz de eğitim kurumlarımızda çalışanların tamamını kastediyoruz. Bu çalışanların içinde, hizmetli, İlköğretim müfettişi, memur, şube müdürü, şoför, VHKİ, şef, gibi çalışanlar yıllardır diğer bakanlıklarda emsallerinden düşük ücretle çalışmışlardır. Aynı ülkede yaşayıp, aynı işi yapmalarına rağmen ücret dağıtımında yapılan eşitsizlik demokratik ve sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Türk Eğitim-Sen olarak gördüğümüz her haksız uygulamaların karşısında duracak ve takipçisi olacağız.