SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE ALİ CENGİZ OYUNU MU?
Bu bir alicengiz oyunudur.Güya, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin er öğretmen olarak görev yapmasını istiyor da, Milli Savunma Bakanlığı istemiyor görüntüsü verilmek istenmektedir.

Bu senaryo Türk Eğitim Sen olarak bizleri tatmin etmemiştir, sözleşmeli öğretmenleri de tatmin ettiğini zannetmiyoruz. Aynı Hükümetin iki bakanlığının belli bir konuda farklı uygulamaları doğru görmesi, birinin teklifine diğerinin hayır demesi mümkün değildir. Böyle bir şey varsa Hükümetin Bakanları ve Bakanlıkları arasında doğru dürüst bir koordinasyonun var olduğu söylenemez. Bu doğruysa, Hükümetin plansız, proğramsız iş yaptığının çok net bir gstergesidir.

Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığının söz konusu yazısına dava açmasını teklif ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin er öğretmen olarak görev yapması gerektiğine samimi olarak inanıyorsa bu davayı açmalıdır. Eğer dava açmayı düşünmüyorlarsa bu samimiyetsizliklerini ortaya koyacaktır. Bu durumda Milli Savunma Bakanlığının ilgili yazısını sitelerinde yayınlasınlar biz sendika olarak dava açalım. Türk Eğitim Sen olarak bu konuda, yazı elimizde olsa da, olmasa da basında çıkan bilgiler doğrultusunda biz dava açacağız.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK’in, “Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler arasında hiç fark yoktur.” sözünün, bu uygulama ile, Hükümetin diğer Bakanları ve Bakanlıkları nezdinde de inandırıcı olmadığını ve kabul görmediğini görmek hem üzücü hem de düşündürücüdür.

KONUYLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABER

Sözleşmeli Öğretmenlere Şok!

10.10.2008

Sözleşmeli öğretmenlerin askerlik durumu ile ilgili önemli gelişme.

Milli Eğitim Bakanlığı´nın, sözleşmeli öğretmenlerin askerliklerini, kadrolu öğretmenler gibi asker öğretmen olarak yapmaları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı´na yaptığı teklif, Milli Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi.

Sözleşmeli öğretmenler, askerlikte de öğretmen muamelesi göremeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın tarafından Valiliklere gönderilen Askerlik Yükümlülüğü Bulunan Öğretmenler başlıklı yazıda, kadrolu öğretmen olup askerlik yükümlülüğü bulunanlardan asker öğretmen seçiminden faydalanmak üzere askere şevklerinin Ağustos celbine kadar ertelendiğini bildirdi.

Yalçın, söz konusu öğretmenlerin asker öğretmen olarak Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan iller ile Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas ve Yozgat illerinde görevlendirildiğini bildirirken, Sözleşmeli öğretmenlerin de söz konusu kapsamda Bakanlığa asker öğretmen olma talebinde bulunduğunu kaydeden Yalçın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin, kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi Ağustos celbinde silah altına
 alınmaları ve temel eğitimlerine müteakip Bakanlığımız emrine asker öğretmen olarak verilmeleri yönünde, Bakanlığımızca Milli Savunma Bakanlığı´na teklifte bulunulmuş, ancak, ilgi (d) ve ilgi (e) yazıları ile uygun görülmemiştir açıklamasında bulundu. Yalçın, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin asker öğretmen seçilmesi mümkün olmadığımdan Bakanlığa teklifte bulunulmaması gerektiğini söyledi.

KAYNAK:BUGÜN