YÖNETİCİLERİN ASALETEN ATAMA İŞLEMLERİ BAŞLATILMALIDIR
Geçmiş dönemlerde de geçici görevlendirmeler yapılmış, ancak makul sınırlar içinde kalmıştır. Bugün ise, geçici görevlendirme ile görev yapanların oranı, neredeyse, asaleten görev yapanları geçmiş durumdadır. Bu anlayış, hukuk devleti iddiasındaki ülkemize yakışmamaktadır. Sadece bu sebeple bile Türkiye bir parti devleti görünümü içerisindedir.

Sayıları 25 binleri bulan geçici görevlendirme tüm eğitim çalışnalrının infialine sebep olmakta, devlete olan güven gün geçtikçe azalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu yönüyle her zaman eleştiriye muhatap olmakta ve kurumsal olarak da güven kaybetmektedir. Artık, eğitim çalışanları Milli Eğitim Bakanlığının tüm uygulamalarına şüpheyle bakar bir duruma gelmiştir. Böyle bir ortamda sağlıklı ve verimli iş üretmek gittikçe zorlaşmakta, bundan en büyük zararı Türk milli eğitimi görmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, bir an önce yönetici atama ayıbının ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı boş eğitim kurumu yöneticiliklerini, bir tekini bile gizlemeden, ayırmadan duyurmalı ve asaleten yönetici atamaları yapılmalıdır.  2008-2009 eğitim öğretim yılı birinci dönemi sonuna kadar bu iş ve işlemler tamamlanmalıdır.

Sendikamız bu kaos ortamından çıkılması amacıyla, eksiklerine rağmen Ek 2 Yönetici değerlendirme formuna dava açmama kararındadır. (Sınavın esas olması sendikamızın görüşüdür, ancak bu konuda Bakanlığın beş yıldır uygulamaları ortadadır, Bakanlık sınav konusuna 6 yıldır olumlu bakmamaktadır. Yönetmelik bu eksik yönüyle yargıdan da dönmemiştir. Yargı sınavı tek ve vazgeçilmez bir ölçüt olarak görmemektedir. Bütün bunları düşündüğümüzde, bu belirsizlik ortamının bir 6 yıl daha sürmesine fırsat verilmemelidir. Önümüzdeki süreçte sınav konusunda yeni açılımlar yakalanması mümkün olabilecektir. Bu yönetmeliği bu haliyle kabul edilebilir bulmamız, sınav yapılması görüşümüzden vaz geçildiği anlamına gelmemektedir.) Yönetmelik eksiklerine rağmen, idareye bir insiyatif bırakmaması, Ek 2 değerlendirme formu doğrultusunda atamayı ve puan üstünlüğünü esas alması yönüyle kabul edilebilir bir görünümdedir. Bu Ek 2 doğrultusunda artık ben seni müdür, müdür baş yardımcı, müdür yardımcısı yaparım yalanları tarihe karışacaktır. Hiç bir eğitim çalışanı artık, bu yalanlara kanmamalıdır.


Aynı sorumluluğu Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin ÇELİK’ten de bekliyoruz. Sayın ÇELİK Milli Eğitim Bakanı olmanın tüm sorumluluğuyla, on binlerce öğretmenin talebine kulak vermeli ve hızla, asaleten atamaları başlatmalıdır.

Türk Eğitim sen olarak, bu konuda, belirtiğimiz süre içerisinde bir gelişme olmaması halinde tüm ülkede milli eğitim müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklamaları yaparak Milli Eğitim Bakanlığının bu ayıbını ülke gündemine en etkili biçimde taşıyacağız.

                                                    TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ