MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SIRALARIN ÇALIŞTIRILMASI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI.!!!
Milli Eğitim Bakanlığının 27 Aralık 2007 Tarih ve B.08.0.PGM.0.23.05.04/79360 Sayı “ Sıraların Çalıştırılması” Konulu işleminin “ 1. Eğitim bölgesi ve eğitim kurumlarındaki norm fazlalığı 2. Sıradan atanan öğretmenin ayrılacağı kurumda oluşacak öğretmen ihtiyacının da   göz önünde bulundurularak….” İbaresinin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay 2. Dairesine Türk Eğitim Sen olarak dava açmış ve E:2008/511 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Ancak bakanlık yargı kararını uygulamaktan her zaman olduğu gibi imtina etmiş yazılı başvurularımız neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından tüm valiliklere ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bahsi geçen yargı kararının uygulanması amacıyla gönderilen 26 Eylül 2008 tarih ve 88002 sayılı yazı ile “2007 yılı sıraların çalıştırılması ile ilgili 27/12/2007 tarih ve 9360 sayılı yazı gereğince sıraya girdiği eğitim kurumunda alanında ihtiyaç olmasına rağmen eğitim bölgesinde norm fazlalığı olması nedeniyle sırası geldiği halde yer değiştirmesi yapılmayan öğretmenlerin başvurması halinde yer değiştirme isteklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir” denilerek sıraları çalıştırmış gibi göstererek yine sırada bekleyen öğretmenleri mağdur etmiştir.

Bakanlık, 2008 yılında da sıraları çalıştırmamıştır. Bu durum karşısında sendikamız, gelen yoğun şikâyetler üzerine sessiz kalmamış ve 16.10.2008 tarih 935 sayılı yazı ile bakanlıktan 2008 yılı sıralarının çalıştırılması istenmiştir. Bakanlıktan ,31 Ekim 2008 tarih ve 100979 sayılı  yazı ile  cevap alınmıştır.Yazı incelendiğinde  sorduğumuz sorulara net cevaplar verilmemiştir. Bakanlık  kendi çıkardığı yönetmeliklere aykırı uygulamalar yapmıştır. Yazıda sıraları ne zaman çalıştıracağına dair bir açıklama da getirmemiştir. Bakanlığın bu açıklamasından 2008 yılında sıraları çalıştırmayacağı anlaşılmaktadır.Türk Eğitim Sen olarak bakanlığın kendi yönetmelikleri ile ters düşen uygulamalarına bu güne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonrada tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzun bilinmesi gerekmektedir.

2008 sıraların çalıştırılması ile ilgili olarak Sendikamızca dava açılacaktır. Dava açma hazırlıklarına başlanılmıştır.

MEB'e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

MEB'in Cevabı İçin Tıklayınız