VALİLİKLER YÖNETİCİ ATAMA GENELGESİNE UYGUN DAVRANMAK ZORUNDADIR
Milli Eğitim Bakanlığı 2008/74 Nolu Genelgede:”İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki egitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş egitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, egitim kurumlarının özellikleri ve egitim-ögretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama islemlerini bir an önce gerçeklestireceklerdir.” talimatını vermesine rağmen, şu ana kadar, 6-7 il dışında, Genelge hükümlerine uyarak duyuru çıkaran il bulunmamaktadır.

Genelgenin yayınlanması üzerinden 18 gün geçmesine, MEB’in, “yönetici atama islemlerini bir an önce gerçeklestireceklerdir.” emirlerine rağmen valiliklerin bu vurdum duymaz tavrı anlaşılamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu talimata uymayan valilikleri tespit ederek uyarmalıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, 2008/74 nolu Genelge hükümlerini uygulamayan, münhal yöneticilikleri duyurmayan valilik ve il milli eğitim müdürlükleri ile ilgili tespitler yaparak, gerek İç İşleri Bakanlığı gerekse Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacak ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunacağız.

Bir hukuk devletinde hangi mevki ve makamda bulunursa bulunsun, hiç kimsenin keyfi hareket etme hakkı yoktur. Türkiye, Anayasasında yazdığı üzere bir hukuk devleti ise, bir ilde başka bir başka ilde başka uygulama yapılamaz. Bu uygulama kanun, yönetmelik ve genelgeleri ilk uygulaması gereken valiler ve milli eğitim müdürleri tarafından yapılıyorsa, diğer insanlardan hukuka uygun davranmasını nasıl bekleyebiliriz.

Bütün bu sebeplerle, 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürleri 2008/74 Nolu Genelge doğrultusunda tüm boş eğitim kurumu yöneticiliklerini en kısa zamanda duyuruya çıkarmalıdır. Türk Eğitim Sen yönetici atama konusunda bütün illerimizde yaşananları mercek altına almıştır, her türlü hukuk ihlali kamuoyu ile paylaşılacak ve hukuken her çeşit mücadele ortaya konacaktır.

                                                    TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ