KURUM İDARİ KURULU KARARLARI İMZALANDI
Türk Eğitim Sen eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal özlük haklarının iyileştirilmesi için, 16 yıldır etkili bir mücadele vermektedir. Türk Eğitim Sen’in farkı kararlığı, ilkeleri ve azimli mücadelesidir.

Bu kararlılıkla Kurum İdari Kurulu toplantılarında bir çok kazanımlar elde edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikamız arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı sonrasında düzenlenen çalışma raporu 11/11/2008 tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.
 
Alınan kararlar da; Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında bir protokol imzalanarak,öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yüksek lisans ve doktora yapma imkanı sağlanması, farklı öğretim kurumlarında görev yapan hamile öğretmenlerin farklı nöbet uygulamalarının aynı parelelde düzenleme yapılması, YİBO'larda saat 18.00'den sonra belleticilik görevini yapan öğretmenlerin ücretlerinin,gündüz ücreti üzerinden değil gece ücreti üzerinden ödenmesi, Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmesi konularında çalışmaların başlatılması için görüş birliğine varılmış olup, Hizmetlilerin; hizmetin gereği olarak erken saatte mesaiye başlamaları ve geç saatte iş yerinden ayrılmakta olduklarından, fazla çalışmalarının karşılığında ücret ödenmesi teklifimiz ise Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınmıştır.