MEB'DE YAPILAN TOPLANTIYA KATILDIK. (ŞEFLER, EŞ DURUMU ATAMALARI...)
Bu kararın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili görüşlerini almak üzere,  sendikaları Bakanlığa davet etti. Toplantıya; Personel Genel Müdür Yardımcısı Hikmet ORMAN, Kadro ve Bilişim Hizmetleri Daire Başkanı Hacer ÖZDOĞAN, Türk Eğitim Sen’i temsilen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterimiz Musa AKKAŞ ile sendikamız Avukatı Hatice AKALAN katıldı.

Toplantıya katılan Musa AKKAŞ ve Hatice AKALAN konu hakkında görüşlerini bildirdi. Musa AKKAŞ şöyle konuştu: “Konuyla ilgili olarak sendikaların görüşüne başvurulması bir gelişmedir. Türk Eğitim Sen olarak eğitimde başarının artırılması, çalışanların huzurlu bir ortamda görev yapması için bakanlık yetkililerine her zaman uzlaşma ve diyalog çağrısı yaptık. Eğitim çalışanlarını ilgilendiren yönetmeliklerin yayınlanmadan önce tarafların görüşlerinin alınmasının herkesin faydasına olacağına bakanlık yetkililerine ilettik. Tarafların görüşlerinin alınmaması, “ben yaptım oldu” anlayışı maalesef kimsenin hayrına olmamıştır. Çıkarılan her yönetmelik yargıdan geri dönmüştür. Süreç uzamış, çalışanlar huzursuz olmuştur. Bakanlık tartışılır hale gelmiştir. Bakanlığa karşı güvensizlik oluşmuştur. Dilerim, bundan sonra tarafların görüşü doğrultusunda yönetmelikler çıkarılır. Çünkü bizler eğitimde başarının zirve yapmasını, eğitim çalışanlarının huzur bulduğu bir ortamda görev yapmasını istiyoruz.”

Yürütmeyi durdurma kararının hukuksal açıdan değerlendirildiği toplantıda AKKAŞ, 17.12.2008 tarihinde sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı göndererek, uyarıda bulunduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: “Şef kadrolarına atanabilmek için bekleyen onlarca kişi yeni yönetmelikten önce, yönetmelik değişikliğini düşünemediklerinden dolayı başka görevlere atanmışlardır. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, “bulundukları görevde iki yıldan az çalıştıkları” gerekçesiyle şefliğe başvuru hakları ellerinden alınmış olacaktır. Bundan dolayı çok sayıda çalışan mağdur olacaktır. Sendika olarak “bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak” şartının kaldırılmasını istemiştik. Ancak teklifimiz dikkate alınmamıştı. Sonra da olanlar oldu. Görüşümüz dikkate alınmış olsaydı bu sorunların hiç birisi yaşanmayacaktı.”

 Toplantıda Türk Eğitim-Sen’in; sınav kazanıp, ataması yapılan şeflerin mağdur olmasını istemediği belirtilerek,  şu görüşler dile getirildi: “Bulundukları görevde iki yıldan az çalışması dolayısıyla başvuruda bulunamayanlar için, boş şeflik kadrolarına bir düzenleme yapılmalı ve başvurularının alınması konusunda çalışmalar başlatılmalı, sınav sonrasında da istedikleri yerlere atanmalarına imkân tanınmalıdır.”

Toplantıda sendikaların görüşleri alındıktan sonra diğer konularla ilgili bakanlık yetkililerinden görüşler istendi. Toplu Görüşme ve Mevzuat Sekterimiz Musa AKKAŞ, eş durumu atamalarında sorunlar yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bu atama döneminde tayin talebinde bulunmayan eşin bir yıl boyunca eş durumu özrü dolayısı ile yer değiştirme isteğinin dikkate alınmayacağı şeklinde bakanlık yazısı bulunmaktadır. Bir yıl yer değiştirme talebinde bulunmama konusu da yargı tarafından iptal edilmiş durumdadır. Konuyla ilgili nasıl bir uygulama yapacaksınız? Ayrıca alan değişikliği il dışına da yapılabilmelidir.  Bu yapılmaz ise görev yaptığı illerde atanmak, istedikleri branşlarda az sayıda branş açığı olması veya olmaması başvuru alanını daraltmaktadır. Branş değişikliği bu anlamda il dışına açılmalıdır. Buna şayet ‘hayır’ derseniz, bu durum hukuka aykırı bir davranış olacaktır. Mezuniyet alanı ile atandığı branşlar farklı olanların öğretmen atamalarının yapıldığı bilgilerini alıyoruz. Elimizde bunlara ait belgeler bulunmaktadır. Yapılan bu atamalar usulsüzdür. Dolayısıyla atamayı yapanlar hakkında mutlaka yasal işlem başlatılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar için de görevde yükselme sınavları ve atamaları için yönetmelik hazırlığınız var mıdır?”

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise şöyle dedi: “Eşlerden her ikisinin atanması için ilde norm kadrolarının olup olmadığına bakılacak, norm açığının olması halinde Ağustos ayında özür grubundan diğer eş atama talebinde bulunabilecektir. Ataması yapılmayan eş’e norm kadronun atanmak istediği ilde açık olmaması halinde ise ataması yapılan öğretmenin isteği doğrultusunda hareket edilecektir. Alan değişikliğini il dışına açmayacağız. Mezuniyet alanı ile atandığı alanlar farklı olmasına rağmen atama yapılmış ise, bunların belgeleri de varsa, bildirin. Gereken yapılacaktır. Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan çalışanlarla ilgili görevde yükselme sınavı yapılmasını düşünüyoruz. Memur, Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapanlarla ilgili yer değiştirme konusunda yönetmelik çalışmalarımızı başlatıyoruz.”

ALAN DEĞİŞTİRMEDE İL DIŞINA BAŞVURU HAKKI VERİLMELİ

ŞEFLİĞE MÜRACAAT ENGELİ KALDIRILSIN

AİLEYİ PARÇALAMAYIN